Edge aplikácia

Software, ktorý s pomocou funkcií pripravených s Edgecross na úrovni Edge computing vykonáva rôzne spracovania pre využívanie dát na výrobnej úrovni vo výrobnej hale. Zákazníci si môžu pre každú aplikáciu založenú na ich požiadavkách – monitoring, analýzu alebo diagnostiku dát z výrobného závodu – vybrať z našej palety tú, ktorá je k dispozícii pre splnenie ich zákazníckych požiadaviek.

Real-time Data Analyzer

Software umožňuje diagnostiku v reálnom čase a offline analýzu výrobých dát. Vybavený s analytickými a diagnostickými metódami podľa požiadaviek ako sú profylaktická údržba a zlepšenie kvality.