MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Náš nástroj FA Integrated Selection je navrhnutý tak, aby vám pomohol vybrať správne komponenty, ktoré zodpovedajú ich systémovým požiadavkám.

Na úvodnej obrazovke ponúka nástroj výber z nasledujúcich zariadení:

 • Programovateľné riadiace jednotky MELSEC iQ-R
 • MELSEC iQ-F
 • MELSEC-Q
 • AC Servo-MELSERVO
 • Striedače-FREQROL
 • Rozhrania človek-stroj (HMI)-GOT
 • Doska sieťového rozhrania
 • Zabudovaný typ SSC

Podmienky používania

 • FA Integrated Selection Tool je bezplatná služba spoločnosti Mitsubishi Electric Factory Automation.
 • Použite tento nástroj ako referenciu pri výbere našich produktov a uistite sa, že nastavenie bude spĺňať všetky vaše potreby a bude v súlade s konkrétnymi pravidlami návrhu systému stanovenými v príslušných hardvérových príručkách.
 • Spoločnosť Mitsubishi Electric nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody súvisiace s používaním tohto nástroja.
 • FA Integrated Selection Tool sa môže zmeniť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.