MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Roboty Mitsubishi podporujú rôzne inteligentné aplikácie v high-tech oblastiach a sú teraz kompatibilné s ešte väčším počtom automatizačných produktov.
Pre zvýšenie produktivity
Vďaka svojej bezpečnostnej funkcii umožňuje prácu v tom istom priestore ako pracovník.