MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Mitsubishi Electric: bezpečná voľba

V dnešnej dobe má tak automatizácia ako aj bezpečnosť rozhodujúci význam pre náročné a konkurenčné výrobné prostredie. Mitsubishi Electric umožňuje integrovať automatizačné a bezpečnostné technológie do jediného interaktívneho systému a tým zlepšovať hospodárnosť a efektívnosť. Integrovaným riešením by mohlo byť napríklad kontinuálne monitorovanie prevádzkových podmienok a funkcií strojov, aby sa včas rozpoznali možné problémy a inicializovali preventívne opatrenia. Okrem toho môže okamžitá reakcia na menšie udalosti zabrániť väčším incidentom.

Riadenie a vizualizácia

Riadenie

QS Safety PLC je navrhnutý pre bezpečnostné riadenie a spĺňa ako bezpečnostný kontrolér medzinárodné bezpečnostné normy EN 954-1 kategória 4, PLe ISO13849-1 a IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. PLC QS Safety je možné pripojiť na núdzový vypínač, na svetelnú závoru atď., pre odpojenie napätia (bezpečnostný výstup VYP) zdroja nebezpečenstva (napr. robota) podľa užívateľského programu. Prevádzka strojov (robotov, prepravníkových pásov, atď.) je riadená štandardnými kontrolérmi. Hlavnou výhodou PLC QS Safety je, že nemusí byť použité centrálne, ale môže sa nasadiť do distribuovaných systémov. To redukuje náklady na kabeláž a s tým spojené náklady ako aj požiadavky na údržbu.

Bezpečnostné relé od Mitsubishi Electric sú vhodné nielen pre maloformátové bezpečnostné kontroléry, ale môžu byť integrované aj do väčších bezpečnostných systémov. Jednoduchý ochranný obvod je možné nakonfigurovať bez programovania alebo komplexného nastavovania parametrov, len samotnou kabelážou.

Bezpečnostné funkcie je možné jednoducho pridať k už existujúcim programovateľným kontrolérom rady Q, tým že sa bezpečnostný reléový modul namontuje priamo na zbernicu System Q alebo sa pripojí cez CC-Link. To znamená, že programovateľný kontrolér môže priamo monitorovať prevádzkový/chybový stav bezpečnostného relé a ponúka takto vizualizáciu bezpečnostných systémov pre jednoduché monitorovanie a kontrolu.

Kompaktný WS bezpečnostný kontrolér spĺňa bezpečnostné normy podľa ISO13849-1 PLe a SIL3 IEC61508. Je koncipovaný pre použitie v samostaných strojoch alebo systémoch a môže sa cez prídavné V/V moduly rozširovať až na 144 V/V, takže je možné vyvíjať dosť veľké a vysoko sofistikované bezpečnostné systémy alebo rozširovať už existujúce systémy.

Vizualizácia

Monitorovanie a vizualizácia sú rozhodujúce vtedy, keď sú aktivované bezpečnostno kritické oblasti nejakého stroja. Tieto informácie pomáhajú operátorom a prevádzkovateľom zosynchronizovať produkciu v celom závode. Operátorské panely GOT a MAPS umožńujú vizualizáciu a monitorovanie údajov relevantných pre bezpečnosť v rámci aplikácií.

Grafické operátorské panely (HMI) ponúkajú modernú možnosť na monitorovanie a riadenie stroja, zariadenia alebo systému a ideálne sa hodia pre použitie v bezpečnostných systémoch. Signály zo senzorov zo všetkých strán stroja sú zaznamenávané, spracovávané a zobrazované ako jednoduché schémy alebo informácie na farebnej dotykovej obrazovke. Tie môžu byť integrované do bezpečnostných systémov a prístroje môžu jasne a presne zobrazovať správy o bezpečnostnom stave. Operátorské panely GOT od Mitsubishi Electric spájajú v sebe to najlepšie z výkonu, grafiky a funkcie v jednom extrémne kompaktnom a robustnom puzdre. Ponuka pokrýva obrazovky s uhlopriečkami od 3,7" do 15" pre zabudovanie do rozvádzača a aj ako prenosné prístroje.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) je užívateľsky príjemný asistenčný nástroj, ktorý automaticky generuje PLC a SCADA projekty. To šetrí čas a náklady pri vývoji a konfigurovaní. S MAPS je možné vyvíjať systémy, ktoré môžu spracovávať informácie relevantné pre bezpečnosť v celom výrobnom zariadení.

Pohonné systémy a robotika

Pohonné systémy

Frekvenčné meniče (alebo variabilné frekvenčné pohony - VFD) slúžia na riadenie otáčok/točivého momentu alebo polohy elektromotorov. Široká paleta frekvenčných meničov od Mitsubishi Electric ponúka riešenia pre všetky druhy aplikácií, od jednoduchých až po high end, s integrovaným „bezpečnostným zastavením“ (STO – Safe Torque Off ) ako štandard (EN ISO 13849-1 PLd / Kat.3 resp. EN 61508, EN61800-5- 2 SIL2).

Rada FR-A800 podporuje aj funkcie ako sú SS1, SS2, SLS a SOS s certifikáciou PLe a SIL3, ktoré sú požadované pre high end stroje. Pripojenie na frekvenčné meniče je možné urobiť pomocou CC Link IE Safety Communication Function alebo sieťovo cez PROFIsafe.

Frekvenčné meniče FR-E700-SC pre bezpečné zastavenie a FR-E700-NC pre komunikáciu cez CC-Link spĺňajú požiadavky bezpečnostnej funkcie STO (Safe Torque Off = bezpečné zastavenie). Môžu byť pripojené priamo na bezpečnostné PLC, na modul bezpečnostného relé a na spínač pre núdzové vypnutie a splňajú požiadavky normy EN ISO 13849-1, kategória 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 a smerníc EU.

Servosystémy

Servosystémy ponúkajú dnes perfektné riešenie pre maximálny výkon a možnosť riadenia motorov. Precízne pohyby s vysokými rýchlosťami ako aj integrované bezpečnostné funkcie, ako „Bezpečné zastavenie“ (STO – Safe Torque Off ) podľa IEC/EN 61800-5-2:2007 zatienia všetko ostatné. Bezpečnostné funkcie zosiľňovača je možné rozšíriť s prídavným bezpečnostným modulom podľa EN 61800-5-2 na „Bezpečný stop 1“ (SS1 – Safe Stop 1), „Bezpečné ovládanie brzdy“ (SBC – Safe Brake Control), „Bezpečne obmedzená rýchlosť“ (SLS – Safe Limited Speed) a „Bezpečné monitorovanie rýchlosti“ (SSM – Safe Speed Monitor). Všetky bezpečnostné funkcie sú aktivovateľné cez sieť SSCNETIII/H pomocou bezpečnej komunikácie.

Robotika

Mitsubishi Electric ponúka tak pri SCARA ako aj pri systémoch s kĺbovým ramenom absolútne špičkovú technológiu. Roboty zodpovedajú najnovším smerniciam ISO-10218-1 (2011) pre roboty a periférie robotov a spĺňajú požiadavky podľa ISO 13849-1 kategória 3.

Prístroje a komponenty

Siete

CC-Link Safety je otvorená komunikačná sieť, ktorá zaručuje absolútnu spoľahlivosť pri prenose dát a preto je optimálne vhodná pre bezpečnostné aplikácie. Zodpovedá normám IEC61508 SIL3 a EN954-1 / ISO13849-1 kategória 4 a je kompatibilná s ostatnými produktami CC‑Link. CC-Link Safety rozozná komunikačné chyby, ako sú napr. neočakávané oneskorenie komunikácie alebo chybné údaje, ktoré môžu spôsobiť chybnú funkciu núdzového vypnutia. Ak sa zistí komunikačná chyba, uvedie táto funkcia fail-safe stroje rýchlo do bezpečného stavu.

Senzory

Čo sa týka bezpečnostných senzorov, sleduje Mitsubishi Electric stratégiu best-in-class , aby tak ponúklo zákazníkom vhodné produkty pre optimalizáciu zariadenia. Počnúc spínačmi pre núdzové vypnutie až po svetelné závory ponúka Mitsubishi Electric rozhrania pre pripojenie na široké spektrum technológií bezpečnostných senzorov.