Bezpečnosť

Mitsubishi Electric: bezpečná voľba

V dnešnej dobe má tak automatizácia ako aj bezpečnosť rozhodujúci význam pre náročné a konkurenčné výrobné prostredie. Mitsubishi Electric umožňuje integrovať automatizačné a bezpečnostné technológie do jediného interaktívneho systému a tým zlepšovať hospodárnosť a efektívnosť. Integrovaným riešením by mohlo byť napríklad kontinuálne monitorovanie prevádzkových podmienok a funkcií strojov, aby sa včas rozpoznali možné problémy a inicializovali preventívne opatrenia. Okrem toho môže okamžitá reakcia na menšie udalosti zabrániť väčším incidentom.