Tlačové správy

Vitajte v tlačovom centre Mitsubishi Electric. Tu nájdete aktuálne informácie* o automatizačnej technike Mitsubishi Electric i o samotnej spoločnosti.

Ako registrovaný žurnalista budete dostávať najnovšie tlačové správy ešte predtým, ako budú tieto oficiálne zverejnené na našej webovej stránke, ako aj prístup ku rozsiahlej zbierke tlačových správ.

Aby ste mohli využívať tieto výhody, musíte sa tu registrovať.

Ak máte k tomu nejaké otázky, rád Vám pomôže Váš príslušný tlačový partner Mitsubishi Electric s ďalším.

Aktuálne správy

*Poznámka: Texty a ilustrácie sú chránené copyrightom Mitsubishi Electric. Môžu sa voľne používať, pokiaľ ich použitie slúži výlučne na informovanie o spoločnosti Mitsubishi Electric alebo o našich produktoch. Použitie textov a obrázkov nad rámec zverejnených tlačových správ si vyžaduje náš výslovný súhlas.