MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Nízkonapäťové ističe Mitsubishi ponúkajú najmodernejšie technológie a sú použiteľné pre najrôznejšie aplikačné oblasti.
Výkonové stýkače a motorové spúšťače rady MS-T/N sú kompaktné, medzinárodne použiteľné, jednoducho obsluhovateľné, bezpečné a šetriace životné prostredie.