MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Kolaborujúci robot od Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA

Vďaka pokrokovým bezpečnostným technológiám môžu ľudia zdieľať pracovný priestor s našimi robotmi. V snahe o ľahkú ovládateľnosť je použitie bez problémov možné aj bez špeciálnych vedomostí o robotoch.

Jednoduchší a flexibilnejší

Jednoduché riadenie

Riadenie pohybov jednoducho pomocou obslužných tlačidiel.
S obslužnými tlačidlami na ramene robota je možné jednoducho riadiť robot ASSISTA. Už nie je potrebný T Box na programovanie a zaučenie.
LED na ramene robota indikuje stav robota.

Jednoduché programovanie

Nie sú potrebné odborné vedomosti.
Využijúc RT-Visual-Box je možné vizuálne vytvárať programy pomocou intuitívnych operácií.
"Vizuálne programovanie" – Pomocou tohoto softvéru môžu užívatelia programovať tieto roboty jednoducho cez programovacie rozhranie "Train-by-Demonstration". Takto je možné posúvať polohu ramena robota a jednoducho určovať dráhové body.

Jednoduché umiestnenie

Široké spektrum komponentov a aplikácií.
ASSISTA ponúka široké spektrum komponentov – chápadlá, prsty, vision systémy a iné periférne prístroje -, ktoré boli vyvinuté skupinou organizácií, ktoré sú známe ako partneri pre roboty MELFA.
Tieto nástroje je možné vždy podľa aplikácie jednoducho nainštalovať a nakonfigurovať. ASSISTA je možné konfigurovať aj tak, že sa môže voľne pohybovať ako súčasť AGW/AMR alebo ako mobilný robot.
(AGW: Automaticky vedené vozidlo, AMR: Autonómny mobilný robot)

Chápadlá pre ASSISTA

Jednoduché pripojenie chápadla na rameno robota

„RT Visual Box“ vlastný vyvinutý inžiniersky nástroj

Pomocou RT Visual Box (inžiniersky softvér) môžu užívatelia intuitívne a jednoducho nastaviť chápadlo.
Asistent nastavenia ASSISTA ponúka užívateľovi jednoduchšiu a intuitívnejšiu metódu pre konfigurácie chápadla.

Vlastné chápadlá

ASSISTA

Kolaborujúci robot od Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA – môže zdieľať rovnaký pracovný priestor s ľuďmi. Jednoduchší, flexibilnejší a produktívnejší. Tento robot zmení Váš doterajší spôsob pohľadu na „roboty".