MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Elektroerozívne stroje Mitsubishi Electric zjednodušujú prácu tak úplne novým užívateľom ako aj skúseným dlhoročným užívateľom, keď sa jedná o výrobu komplikovaných foriem

Elektroerozívne hĺbičky a drôtové elektroerozívne stroje od Mitsubishi Electric zvyšujú produktivitu s vysokou rýchlosťou a vysokou presnosťou. Okrem výroby foriem sú elektroerozívne hĺbičky od Mitsubishi Electric uznávané aj ako vynikajúce nástroje pre výrobu vysokospoľahlivých dielov, ktoré sa používajú v lietadlách a IT aplikáciách.
Použitie je možné v širokom spektre aplikácií, od výroby dielcov až po ultravysokopresnú konštrukciu foriem.
Môže sa používať pre všetko, od jemného obrábania až po vysokoproduktívne zákazky pri použití veľkých elektród.