MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Pre zvýšenie produktivity

Rýchle roboty MELFA od MITSUBISHI majú vysokú presnosť, disponujú inteligentnou technológiou a môžu sa používať vo výrobných bunkách. Je možné ich jednoducho kombinovať s PLC od Mitsubishi alebo s inými prístrojmi priemyselnej automatizácie.

Pojem pre permanentnú kvalitu

Pokrokové roboty MELFA od Mitsubishi Electric sú pojmom pre rýchlosť, presnosť, kompaktný design a dlhodobú životnosť. Roboty MELFA sú svojej triede špičkou vo výkonnosti a aplikačných možnostiach.

Veľký počet modelov umožňuje jednoduchý výber robota

S cieľom spĺňať najrôznejšie požiadavky dnešnej doby ponúka Mitsubishi Electric rozsiahlu paletu modelov robotov. Vlastnosti ako výkonnosť, rýchlosť a kompaktnosť sú pre roboty od Mitsubishi Electric samozrejmé.

Spektrum produktov obsahuje pritom takmer univerzálne použiteľné roboty s kĺbovým ramenom so 6 stupňami voľnosti a nosnosťami od 2 kg do 20 kg, ako aj SCARA roboty so 4 stupňami voľnosti a nosnosťami od 3 kg do 80 kg pre montáže a paletizačné úlohy.

Dva špeciálne modely sú jedinečné presné roboty so svojou štruktúrou paralelných ramien pre veľmi rýchle mikromanipulačné úlohy s nosnosťami od 1 do 5 kg ako aj flexibilný vysokorýchlostný SCARA robot pre montáž na strop.

Vysokovýkonné roboty ďalšej generácie

Vzhľadom na razantný rozvoj užívateľských požiadaviek na rozširovanie palety produktov pri súčasnom skracovaní doby uvedenia na trh, stoja dnešní výrobcovia pred érou veľkých zmien. Už viac nestačí, že priemyselný robot vie vykonať len jednu úlohu. Dnes si priemysel vyžaduje roboty s kapacitou a flexibilitou na zvládnutie viacerých sofistikovaných úloh. Rada MELFA-FR ponúka inovatívne, inteligentnejšie riešenia, ktoré podporujú najnovšie výrobné technológie a umožňujú jednoduchšie nasadenie pre pokrokovú a flexibilnú výrobu.

Pomocou najnovších inteligentných funkcií je teraz možné vykonávať úlohy, ktoré doteraz neboli zvládnuteľné v rámci automatizácie. MELFA SafePlus pritom umožňuje "bezpečne spolupracujúce pracovné aplikácie", pri ktorých roboty a pracovníci môžu spolupracovať s najvyššou mierou bezpečnosti, dokonca aj pri vysokorýchlostnej a vysokovýkonnej prevádzke robota. "FA-IT integračné funkcie", ktorými disponujú všetky automatizačné produkty od Mitsubishi Electric, ponúkajú maximum výkonu, funkčnosti a užívateľskej prívetivosti a tým podporujú najnovšie výrobné technológie.

Obzvlášť vhodné pre komplexné montážne práce.
Obzvlášť vhodné pre manipuláciu so zabalenými potravinami a inými dielmi.
Obzvlášť vhodné pre veľmi rýchlu manipuláciu s elektronickými súčiastkami a ich osadzovanie.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Prepared the option for further advanced applications.
Software for program creation and total engineering support.