MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

MELSOFT MaiLab

MaiLab ponúka rôzne metódy strojového učenia a štatistickej analýzy vrátane funkcií umelej inteligencie, ako je hĺbkové učenie a viacnásobná regresná analýza, takže analýzu údajov možno použiť na rôzne účely. 

Okrem toho nie je potrebné žiadne programovanie, čo uľahčuje implementáciu riešení na analýzu údajov.

Jeden softvér pre všetky typy analýzy údajov

Tento softvér sám o sebe pokrýva fázu analýzy výrobných údajov v kancelárii a fázu diagnostiky vo výrobe na základe výsledkov tejto analýzy, takže je možné použiť modely učenia získané z analýzy údajov priamo online vo výrobe.

AI data scientist - systém na podporu analýzy založený na umelej inteligencii pre každého

Výhody pre zákazníkov: 

  • Veľmi krátka fáza školenia pre softvér, pretože nie sú potrebné žiadne špecializované znalosti, analýzu údajov môže robiť ktokoľvek 
  • MaiLab podporuje zákazníka vo všetkých fázach projektu analýzy údajov 
  • Zákazníci profitujú z MaiLab, pretože mnohé spoločnosti vidia nedostatok pracovnej sily na analýzu dát 
  • Zákazníci majú možnosť rýchlo a efektívne zlepšiť efektivitu svojej výroby

Používateľské rozhranie, ktoré vám prináša analýzu údajov so skvelým zážitkom

Výhody pre zákazníkov:
  • Rýchla návratnosť investícií, pretože softvér MaiLab je jediný nástroj na offline analýzu aj diagnostiku v reálnom čase vrátane priamej spätnej väzby na výrobné pracovisko. Bohaté možnosti vizualizácie údajov.
  • Dlhodobosť a budúcnosť dizajnu a prevádzky MaiLab prostredníctvom integrovaných otvorených konceptov, ako je programovací jazyk Python alebo webové prostredie.
  • Flexibilita prostredníctvom rôznych dostupných licenčných schém (ročné predplatné pre OPEX, trvalý model pre CAPEX) a mnohých rôznych aplikačných scenárov.

Proces analýzy

MELSOFT MaiLab je nástroj, ktorý umožňuje jednoduchú analýzu údajov v 4 základných krokoch.

Analýza offline

Krok 1: Vytvorenie súboru údajov

Najprv načítajte údaje, ktoré sa majú analyzovať, do programu MELSOFT MaiLab a zaregistrujte ich. Skupina zaregistrovaných údajov sa nazýva "súbor údajov". súbor údajov možno zobraziť v rôznych druhoch grafov, takže ho možno pred vykonaním diagnostiky pomocou umelej inteligencie ľahko skontrolovať aj ľudským okom.

Krok 2: Vytvorenie umelej inteligencie

Učenie zo súboru údajov sa vykonáva.Model, ktorý umožňuje diagnostikovať neznáme údaje, sa nazýva "AI".Po výbere položky "Čo chcete robiť (cieľ)" sa automaticky odvodia zákonitosti a pravidlá údajov a MELSOFT MaiLab vytvorí "AI".

Diagnostika v reálnom čase

Krok 3: Vytvorenie úlohy

Nastavenia na vykonanie diagnostiky neznámych údajov sa nazývajú "úloha".MELSOFT MaiLab definuje metódy vstupu/výstupu údajov a prahové hodnoty pre to, či sú výsledky diagnostiky dobré alebo zlé. Presnosť sa zobrazuje ako skóre, ktoré slúži ako usmernenie pre posúdenie.

Krok 4: Vykonávanie a monitorovanie úloh

Môžete vykonávať úlohy a sledovať stav diagnostiky neznámych údajov.Nasadenie do zariadenia možno ľahko vykonať jediným kliknutím. Tok údajov a stav dobrého alebo zlého úsudku možno potvrdiť na grafickom displeji prostredníctvom učiaceho sa servera.

Offline analýza

Pripravte údaje. (Vytvorenie súboru údajov)

Na analýzu údajov a vytvorenie diagnostického modelu je potrebné zaregistrovať údaje, ktoré sú predmetom analýzy, v programe MELSOFT MaiLab. Skupina zaregistrovaných údajov sa nazýva "súbor údajov". Zaregistrovaním súboru údajov je možné údaje vizualizovať v tabuľkách alebo grafoch a vytvoriť diagnostické modely.

Registrácia údajov sa dá vykonať jednoduchými operáciami myšou

Pôvodný súbor údajov, ktorý sa má zaregistrovať ako súbor údajov, sa nazýva "zdroj údajov".Zdroje údajov, ktoré možno zaregistrovať, sú textové súbory vo formáte CSV a TSV.

Vytvorenie pravidiel diagnostiky. (Tvorba umelej inteligencie)

Vykonajte predbežné spracovanie súboru údajov a vytvorte umelú inteligenciu pomocou učenia podľa metód analýzy.

Interaktívne a jednoduché. Automatické vytváranie UI šetrí čas a námahu

Automatické 

MELSOFT MaiLab vyberá optimálne metódy predbežného spracovania a analýzy na základe cieľov a obsahu súboru údajov a automaticky vytvára umelú inteligenciu. Túto možnosť vyberte, keď neviete, akú metódu analýzy použiť pre to, čo chcete urobiť (ciele). 

Manuálne 

Pri tejto metóde si sami vyberiete metódy analýzy a vytvoríte UI. Túto možnosť vyberte, keď je jasná vhodná metóda pre to, čo chcete robiť (ciele).

Dokončite UI

Pokračujte vo vytváraní úlohy na vykonanie diagnostiky v reálnom čase, pričom sa odvolávajte na zobrazené skóre a komentáre, Po dokončení učenia sa dokončí vytváranie UI. Dokončenú UI môžete ručne zmeniť a prispôsobiť ju tak, aby sa zvýšila jej spoľahlivosť.

Umelú inteligenciu môžete prispôsobiť a zvýšiť tak jej presnosť.

V MELSOFT MaiLab sa každý proces UI vykonáva v bloku a tok spracovania UI sa vytvára prepojením blokov. Tok UI pripravený funkciou AutoML môžete upravovať a ľubovoľne ho prispôsobovať alebo vytvoriť originálny UI od začiatku.

Pôvodné spracovanie možno vykonať pomocou blokov Python

MELSOFT MaiLab je tiež vybavený rozširujúcimi funkčnými blokmi, ktoré sú užitočné na prispôsobenie modelov učenia. Môžete tiež vykonávať kódovanie v jazyku Python, ktorý sa často používa pri analýze údajov. Vykonaním prispôsobenia môžete vytvoriť modely učenia s vyššou presnosťou.

Diagnostika v reálnom čase

Implementácia v zariadení (vytvorenie úlohy)

Skupina procesov (procesný tok), ktorá využíva vytvorenú UI na vykonanie diagnostiky na neznámych vstupných údajoch a výstup výsledkov diagnostiky, sa v programe MELSOFT MaiLab nazýva "úloha".* Jednoduchú úlohu možno automaticky vytvoriť nastavením potrebných parametrov pre činnosť každého procesu. 

* Existujú 2 typy úloh: jednoduché a pokročilé. Podrobnosti nájdete v príručkách.

Pri používaní zariadení Mitsubishi Electric FA je možné zariadenia špecifikovať priamo

MELSOFT MaiLab má vysokú afinitu so zariadeniami Mitsubishi Electric FA.Keďže je možné vykonať priamu špecifikáciu kompatibilných zariadení, je možné ľahko vykonať aj ich nasadenie (usporiadanie).

Stav sa zobrazuje v reálnom čase počas vykonávania úlohy

Výsledky diagnostiky sa zobrazujú v riadkových a koláčových grafoch.Výsledky diagnostiky a údaje zadané do UI sa zobrazujú vo forme tabuľky.

Konfigurácia systému/licencia/prevádzkové prostredie

Konfigurácia systému

Zhromažďovanie údajov a diagnostiku je možné spustiť v programe MELSOFT MaiLab len so základnou licenciou. Okrem toho možno systémy voľne konfigurovať podľa rozsahu zariadení, zvýšenia počtu používateľov analýzy atď.

Licencia

Prevádzkové prostredie

Učiace sa operačné prostredie


V minimálnom prevádzkovom prostredí je možné vykonávať metódy, ako je viacnásobná regresná analýza atď., s relatívne nízkym spracovaním výpočtov, keď nie sú spustené žiadne iné nástroje. Na vykonávanie metód, ako je hĺbkové učenie atď. ktoré si vyžadujú veľa spracovania výpočtov, je potrebné odporúčané operačné prostredie.

PoložkaMinimálneOdporúčané stránky
PočítačPC, priemyselné PC, serverPC, priemyselné PC, server
CPUEkvivalent Intel® Core™-i3 alebo lepšíEkvivalent procesora Intel® Core™-i7 alebo lepší*1
Pamäť4 GB alebo viac16 GB alebo viac*1
OSWindows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)
64-bitové64-bitové
Dostupný úložný priestor16 GB alebo viac64 GB alebo viac

Prevádzkové prostredie zberu/diagnostiky

PoložkaMinimálneOdporúčané stránky
PočítačPC, priemyselné PC, serverPC, priemyselné PC, server
CPUEkvivalent Intel® Core™-i3 alebo lepšíEkvivalent procesora Intel® Core™-i7 alebo lepší*1
Pamäť4 GB alebo viac16 GB alebo viac*1
OSWindows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows® 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise)Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essentials)Windows Server 2016 (Datacenter, Standard, Essentials)
64-bitové64-bitové
Dostupný úložný priestor16 GB alebo viac32 GB alebo viac

*1 Vyžaduje sa pri vykonávaní nielen metód, ako je viacnásobná regresná analýza atď. s relatívne nízkym počtom výpočtov, ale aj metód, ako je hĺbkové učenie atď., ktoré vyžadujú veľa výpočtov.