MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Nízkonapäťové ističe od Mitsubishi tvoria budúcnosť elektrických spínacích zariadení

Už viac ako polstoročie je spoločnosť Mitsubishi Electric aktívne zastúpená na trhu nízkonapäťových spínacích prístrojov, napr. s radou WS-V s novou prelomovou vypínacou technológiou. Ističe Mitsubishi sú k dispozícii v rôznych produktových radách, vždy podľa oblasti použitia.
Tieto ističe sa používajú v napájacom bode elektrického zariadenia a umožňujú zriadenie rozšírených riadiacich systémov.
Produkty pre základnú ochranu proti preťaženiu a skratu.
Produkty pre základnú ochranu proti preťaženiu, skratu a chybovým prúdom.
Pre základnú ochranu odbočky s málo ampérmi pred preťažením, skratmi (MCB) a chybovými prúdmi (RCCB/RCBO) .
Ističe hlavne pre ochranu fotovoltaických zariadení.
Produkty schválené pre nadprúdovú ochranu v severoamerických krajinách.
Tieto produkty sú vhodné pre špeciálne aplikácie.
Rozsiahla ponuka interného a externého príslušenstva. Všetky diely príslušenstva sa dodávajú ako opcie a zvyšujú bezpečnosť a komfortnosť obsluhy prístrojov.