Nízkonapäťové ističe

Nízkonapäťové ističe od Mitsubishi tvoria budúcnosť elektrických spínacích zariadení. Už viac ako polstoročie je spoločnosť Mitsubishi Electric aktívne zastúpená na trhu nízkonapäťových spínacích prístrojov, napr. s radou WS-V s novou prelomovou vypínacou technológiou. Ističe Mitsubishi sú k dispozícii v rôznych produktových radách, vždy podľa oblasti použitia.
Tieto ističe sa používajú v napájacom bode elektrického zariadenia a umožňujú zriadenie rozšírených riadiacich systémov.
Produkty pre základnú ochranu proti preťaženiu a skratu.
Produkty pre základnú ochranu proti preťaženiu, skratu a chybovým prúdom.
Pre základnú ochranu odbočky s málo ampérmi pred preťažením, skratmi (MCB) a chybovými prúdmi (RCCB/RCBO) .
Ističe hlavne pre ochranu fotovoltaických zariadení.
Produkty schválené pre nadprúdovú ochranu v severoamerických krajinách.
Tieto produkty sú vhodné pre špeciálne aplikácie.
Rozsiahla ponuka interného a externého príslušenstva. Všetky diely príslušenstva sa dodávajú ako opcie a zvyšujú bezpečnosť a komfortnosť obsluhy prístrojov.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies