MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Flexibilná produktivita nanovo definovaná pre smart priemysel

Linear Transfer System od Mitsubishi Electric pre inteligentné riadenie toku dielov vo výrobe reprezentuje celosvetovo najpokrokovejšie riešenie transportu pre výrobné procesy. Srdcom systému je Smart Carriage.

Aby sme vám priniesli Lineárny Prenosový Systém, ktorý ponúka väčšie výhody z hľadiska špecifikácie, pokročilého výkonu a množstva ďalších funkcií, zavedenie nášho riešenia sa odkladá na apríl 2021.

Smart Carriage technológia: Na prednom fronte digitálnej revolúcie

Vyvinutý v spolupráci s naším e-F@ctory partnerom APT Automation ponúka Smart Carriage s integrovanou inteligenciou úplne nový stupeň flexibility pre výrobný sektor na celom svete, so značne zvýšenou flexibilitou pre baliace procesy, s možnosťou menšich výrobných sérií, ako aj so zatiaľ nikdy nedosiahnutou úrovňou individualizácie pre výrobcu.

S transportnou rýchlosťou až do 4 m/s pri záťaži do 5 kg, alebo pri zníženom zrýchlení a rýchlosti s maximálnou užitočnou záťažou 12 kg, je Smart Carriage vybavený s vlastným napäťovým zdrojom 24 V DC, umožňujúcim napájať senzory, chápadlá a akčné členy aj počas pohybu.

Autonómna rozhodovacia schopnosť v reálnom čase

Linear Transfer System zohľadňuje trvale rastúce požiadavky digitalizácie a umožňuje novú konfiguráciu výrobných liniek v reálnom čase.

Bezdrôtové spojenie medzi Linear Transfer System a Smart Carriage umožňuje reakcie v reálnom čase. Okrem toho je systém vybavený s technológiou Servo Motion od Mitsubishi Electric, čím sú možné aj samostatne riadené akcie, ako je synchronizácia s priemyselnými robotmi MELFA od Mitsubishi Electric.

Postavený na štandardných komponentoch zaznamenáva Smart Carriage detailné informácie o svojej dráhe a môže v ľubovoľnom okamihu zaznamenávať údaje o stave opracovania produktu na transportnom páse. Dostáva inštrukciu, kam má ísť, môže sa tam ale dostať samostatne.

Rozšírená dátová pamäť umožňuje aby Smart Carriage rozoznávalo produkty, voliť optimálne dráhy a ciele, zbierať a ukladať do pamäte informácie o produktoch a komunikovať medzi stanicami, nadradenými MES systémami a databázami.

Flexibilita pre viacvrstvové 3D produkčné zariadenia

Smart Carriages majú schopnosť prepínať medzi horizontálnymi a vertikálnymi výrobnými linkami tam a späť, čím je možné vykonávať viaceré pracovné kroky na rôznych produktoch v stále náročnejších výrobných prostrediach.

Smart Carriage môže prepínať medzi paralelnými baliacimi linkami a tým umožňuje rozličné procesy v závislosti od produktov, ktoré sú odladené na ten ktorý produkt a potom ihneď alebo neskoršie inteligentne združené na pásoch.

Výrobné linky je možné vždy podľa zákazníckych požiadaviek a použiteľnej kapacity automaticky nanovo nakonfigurovať na rôznych staniciach. Tým sa dosiahne signifikantne lepšia vyťaženosť zariadenia, ako aj značné zvýšenie flexibility.

Malá minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými Smart Carriages na jednom páse – menšia ako 1 mm – umožňuje zvýšiť počet Smart Carriages ktoré sa na ňom nachádzajú, čo signifikantne zvyšuje produktivitu.

Rozšírený bezpečnostný systém

Integrovaný bezpečnostný skener rozozná vstup obsluhy do bezpečnostnej oblasti a zmenší rýchlosť Smart Carriage na bezpečnú hodnotu. Preto je možné prevádzkovať Linear Transfer System v prostredí bez ochranných stien, čo zvyšuje použiteľnosť zariadenia. Okrem toho Smart Carriage podporuje tak STO ako aj SLS a tým tiež zlepšuje bezpečnostnú výbavu.

So zrýchlením a brzdením 3g umožňuje Smart Carriage samostatné polohovanie s pozoruhodnou rýchlosťou a polohovacou a opakovacou presnosťou ±0,1 mm, bez prídavných pomocných prostriedkov. Špeciálne vyvinutá technológia pre zabránenie kolíziám zabraňuje zrážkam, aj keď sa na pásoch pohybujú mnohé Smart Carriages s vysokou rýchlosťou.

Ak sa chcete dozvedieť viac

Ak sa zaujímate o našu technológiu Smart Carriage pre Linear Transfer systémy, uložte si prosím túto stránku ako záložku alebo nás kontaktujte.