MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Pri poskytovaní produktov a služieb je povinnosťou spoločnosti Mitsubishi Electric prijať vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti súvisiacej so zraniteľnými miestami produktov a služieb, aby nedošlo k žiadnej významnej škode alebo dopadu na našich zákazníkov.

Základné bezpečnostné zásady pre produkty Factory Automation

Mitsubishi Electric dohliada na dodržiavaní domácich a zahraničných noriem a špecifikácií (IEC 62443, atď.), aby mohla poskytovať bezpečné produkty pre automatizáciu v továrenských závodoch.

Ďalšie podrobnosti nájdete na našej globálnej webovej stránke.