Energetické systémy

Celosvetovo osvedčené a spoľahlivé zariadenia na dodávanie energie

Energetické systémy

So svojím rozsiahlym portfóliom pre strednonapäťovú technológiu je Mitsubishi Electric spoľahlivým dodávateľom bezpečných, stabilných a spoľahlivých zariadení na dodávanie energie. S úspešnou históriou siahajúcou až ku olejovým ističom typu V z roku 1951 pre použitie v sieťach veľmi vysokého napätia, kladie Mitsubishi Electric naďalej dôraz na vývoj elektrotechnickej technológie pre moderný rozvod energie, podporu industrializácie a ochranu životného prostredia pomocou udržateľných technológií.

Naše energetické riešenia a kompetencie obsahujú:

 • Energetický manažment
 • Systémy na rozvod energie
 • Efektívne pohony pre vozidlá
 • Ochrana elektrických sietí a prístrojov
 • Inžiniering a podpora

Mitsubishi Electric reaguje na požiadavky všetkých priemyselných odvetví na spínanie vysokých výkonov a ochranu vo všetkých napäťových rozsahoch, včítane obchodných a verejných budov, obnoviteľných energií, verejnej infraštruktúry, výroby energie, baníctva a rozvodu energie.

Rozvod elektriny

Či už pri rozvode energie v rámci priemyselných zariadení alebo v budove, rozhodujúca je spoľahlivá dodávka elektrickej energie. Dokonca aj krátke napäťové výpadky alebo prepätia môžu mať mať závažné následky. Z toho dôvodu sa vyžaduje technológia, ktorá detekuje všetky nie normálne situácie a reaguje na nich tak, aby ostala zachovaná bezpečnosť a umožnila bezproblémová prevádzka. Portfólio od Mitsubishi Electric obsahuje všetko od stredno a nízkonapäťových spínacích zariadení, podstaníc a ochranných systémov až po komplexný energetický manažment a systémy na monitorovanie energie.

Mitsubishi Electric tiež pracuje na úsporách energie a redukcii CO2 a iných skleníkových plynov s kompletnou ponukou energetických systémov: pre výrobu energie, prenos a rozvod energie a riešenia pre úsporu energie v závodoch, baniach a obchodných budovách. Riešenia obsahujú:

 • Energetický manažment a sieťové monitorovacie systémy
 • Vysokonapäťové spínacie prístroje pre prenos a rozvod
 • Vybavenie pre stabilizáciu energetických systémov
 • Ochranné a monitorovacie riadiace systémy
 • Transformátory

Kliknite tu , pre viac informácií o nízkonapäťových spínacích prístrojoch.

Priemyselná energia

Strednonapäťové produkty od Mitsubishi Electric sú navrhované tak, aby zaručovali maximálnu bezpečnosť, energetickú efektívnosť a použiteľnosť zariadenia. Naše portfólio obsahuje kompletnú ponuku výkonových ističov, frekvenčných meničov, ochranných relé a podstaníc pre extrémne a drsné prostredia.

Kompletne typovo skúšané a od nezávislých úradov certifikované strednonapäťové spínacie prístroje od Mitsubishi Electric prispievajú k ochrane životného prostredia, pretože ako izoláciu využívajú vzduch a nie škodlivý plyn SF6. Všetky naše strednonapäťové spínacie prístroje a s tým spojené príslušenstvo - včítane vákuových výkonových ističov, rozvádzačov a prúdových prípojníc - stanovujú kritériá pre dlhú a bezporuchovú životnosť a bezpečnú prevádzku.

Strednonapäťové spínacie prístroje

Vzduchom izolované spínacie prístroje rady MS-EBG od Mitsubishi Electric sú kľúčovou súčasťou systémov na rozvod elektrickej energie, nezávisle od toho, či tieto slúžia na dodávky energie v priemyselných aplikáciách, verejných infraštruktúrach, kanceláriách alebo v obytných budovách.

Navrhnuté špeciálne pre aplikácie, na ktoré sa môže aplikovať norma IEC 62271-200, boli prístroje rady MS-EBG typovo skúšané prísne podľa tejto normy a ponúkajú:

 • Bezpečnú a spoľahlivú energiu
 • Menovité napätia od 3,3 kV do 24 kV
 • Menovité prúdy prúdovej prípojnice od 630 A do 4000 A
 • Krátkodobo dovolený nadprúd prúdovej prípojnice až do 63 kA/1 s

Extrémne robustná konštrukcia a starostlivá výroba prístrojov rady MS-EBG sa odzrkadľuje v ich kvalifikácii rušivého oblúka 50 kA/1s, čo z nich robí jedny z najbezpečnejších vzduchovo izolovaných typov spínacích prístrojov, ktoré sú momentálne na trhu.

Vlastnosti produktov MS-EBG

 • Výrobne montované, typovo skúšané spínacie prístroje podľa IEC 62271-200
 • Maximálna prevádzková bezpečnosť - vákuové výkonové ističe vo výsuvnom prevedení s kompletne uzavretými dvierkami
 • Robustná a kompaktná konštrukcia
 • Kovovo zapuzdrené, kategória plynulosti prevádzky: LSC 2B, trieda zapuzdrenia: PM
 • Krytie: IP4X (štandard), IP54 (opcia)
 • Kvalifikácia rušivého oblúka (IAC) spínací prístroj: AFL / AFLR – 40 kA (50 kA opcionálne) pre trvanie oblúka 1 s
 • Vzduch ako izolačné médium - ochrana životného prostredia, nie je potrebná žiadna špeciána údržba
 • Vizuálne potvrdenie polohy ističa/stýkača, včítane zemniaceho spínača
 • Jedna prípojnica, dvojité spínacie zariadenie
 • Interval údržby > 10 rokov

Nźkonapäťové spínacie prístroje

Nízkonapäťové spínacie prístroje rady LS-EBG od Mitsubishi Electric Europe spĺňajú požiadavky na bezpečný a spoľahlivý rozvod energie v budovách, priemyselných zariadeniach a infraštruktúrnych aplikáciách.

LS-EBG/mcc riadiace centrály pre motory a energiu až do 6300 A

 • Typovo skúšané pre priemyselné a výrobné aplikácie, kancelárie a verejné zariadenia
 • Výsuvná technika alebo pevné spínacie komory
 • Flexibilne vybavené funkčné jednotky pre vnútorné členenie až do formy 4b
 • Ako opcia technológia svetelného senzora zo sklenených vlákien pre detekciu a tlmenie tvorby oblúkov
 • Tepelné senzory pre kontinuálne monitorovanie podmienok

LS-EBG/db nízkonapäťový rozvod

 • Vyvinuté pre napäťové rozvody v kanceláriách a verejných budovách
 • Pre rozvody až do 1600 A
 • Pevné spínacie komory
 • Až do krytia IP55

LS-EBG/bb Opláštený nízkonapäťový systém prúdových prípojníc

 • Prúdová prípojnica s nízkou impedanciou pre nízkonapäťové rozvody až do 6300 A (meď) alebo 4000 A (hliník)
 • Typovo skúšané v zhode s IEC 61439-6 pre menovitý skratový prúd 105 kA
 • Vhodné pre nízkonapäťové rozvody v priemysle a veľkých budovách
 • Krytie IP55
 • Monoblokové spínače pre celý rozsah menovitých prúdov
 • V súlade so špecifikáciami podľa GOST (EAC) MSK-64 o účinkoch zemetrasení
 • Skúška protipožiarnej ochrany podľa EI-120, protipožiarna bariéra skúšaná podľa IEC 1366-3 a 1363-1

Pohonná technika

Výrobné zariadenia v takmer všetkých priemyselných odvetviach sú vystavené silnému konkurenčnému tlaku - musia zaručiť rovnomerný výstup produkcie a kvality a to pri nízkych nákladoch. Strednonapäťové frekvenčné meniče od Mitsubishi Electric ponúkajú presné riadenie motorov v celom rozsahu otáčok, čo je potrebné pre vysoký výstup produkcie a súčasne pomocou vyššej efektívnosti a úspornej prevádzky znižujú náklady na elektrickú energiu a emisie CO2.

Strednonapäťové frekvenčné meniče

Rodina strednonapäťových frekvenčných meničov od Mitsubishi Electric obsahuje najmodernejšiu výkonovú elektroniku a pohonnú techniku a tým ponúka to najlepšie riešenie pre pohonné systémy v širokom spektre zákazníckych požiadaviek. Paleta produktov obsahuje frekvenčné meniče pre všeobecné aplikácie, ale aj prístroje vyvinuté špeciálne pre špecifické aplikačné oblasti:

 • Špeciálne aplikácie (2.000 kVA až 40.000 kVA): Spracovanie ocele a neželezných kovov a valcovacie stolice, veľké kompresory, papierne, žeriavy, prepravníkové pásy, dynamometre, lodné aplikácie, baníctvo
 • Všeobecné aplikácie (300 kVA až 120.000 kVA): Ventilátory, dúchadlá, kompresory a čerpadlá ako aj stroje s konštantným točivým momentom, ako sú extrúdery a miešacie stroje

Naše strednonapäťové frekvenčné meniče sú dodávané vo variantách, ktoré môžu priamo riadiť motory 3,3 kV až 11 kV z každého existujúceho alebo nového zdroja elektrickej energie s napätím 3,3 kV až 11 kV, nie sú potrebné externé transformátory. Pomocou schopnosti rekuperácie energie môžu značne klesnúť náklady zákazníkov na energiu.

Link na webovú stránku sesterskej spoločnosti Mitsubishi Electric TMEIC pre viac informácií.

Strednonapäťové motory a generátory

Ponuka motorov od Mitsubishi Electric profituje zo skúseností s aplikáciami a z viac ako 90 rokov vývoja a ponúka strednonapäťové motory a generátory, ktoré kombinujú najvyššiu spoľahlivosť s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Sú optimalizované vo veľkosti, hmotnosti a prevádzkovej efektívnosti a vyrába ich na to špecializovaná sesterská spoločnosť Mitsubishi - TMEIC.

 • Horizontálne a vertikálne motory: flexibilné koncepty ako odpoveď na najnáročnejšie požiadavky zákazníkov a zariadení, od tichej prevázky až po prevedenia do prevádzok s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Motory pre špeciálne aplikácie: Motory môžu byť navrhované pre špeciálne alebo špecifické požiadavky, ako sú valcovacie stolice alebo extrémne rýchle pohony pre kompresory.
 • Generátory: Mitsubishi Electric má dlhoročné skúsenosti pri prevádzkovaní systémov na výrobu energie, včítane vzduchom chladených turbínových generátorov (až do 100 MVA), generátorov vo veterných elektrárňach a generátorov poháňaných naftovými motormi.

Link na webovú stránku sesterskej spoločnosti Mitsubishi Electric TMEIC pre viac informácií.

Technológie a produkty

Softštartéry

MEsoftstart softštartéry minimalizujú Vaše náklady nielen tým, že redukujú požiadavky na prúdové napájanie, ale zároveň znižujú opotrebovávanie Vašich častí zariadenia. Robia to plynulým nábehom (a ak je potrebné aj spomalením) motorov. To zabraňuje vodným nárazom pri čerpadlových aplikáciách a redukuje mechanické rázy a zaťaženia motorových hriadeľov - a aj poháňaných prístrojov vo Vašom zariadení.

Naše softštartéry sa dajú hravo integrovať do Vášho inteligentného konceptu riadenia motorov a zaručujú vyššiu produktivitu a kratšie prestoje. Sú ideálnou alternatívou ku VSD, ak je požadované nákladovo výhodnejšie a jednoduchšie riešenie.

Softštartéry - MEsoftstart

Digitálne ochranné relé

MEprotect je flexibilný a modulárny digitálny ochranný systém, ktorý je dostupný pre nízkonapäťové a strednonapäťové aplikácie a ktorý zvyšuje použiteľnosť a bezpečnosť zariadení. Ponúka optimalizované prepojenie medzi riadiacim systémom a elektrickými prístrojmi zariadenia a umožňuje značné úspory pri inštalácii, uvádzaní do prevádzky, prevádzke a údržbe zariadenia.

Úzka integrácia chráneného vybavenia do nadradených automatizačných systémov sa dosahuje inteligentne pomocou zbernicovej technológie (včítane zberníc Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 a CC-Link).

Digitálne ochranné relé - MEprotect

Vákuové výkonové ističe (VCB)

Vákuové výkonové ističe rady VPR od Mitsubishi Electric spĺňajú hlavné požiadavky spínacích aplikácií, ktoré si vyžadujú najvyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť. Viaceré mechanické a elektrické blokovacie systémy zaručujú bezpečnú prevádzku, kým nízke náklady na údržbu sa dosahujú použitím úpravou povrchov s nízkym trením bez mazania a mazivami s dlhou životnosťou.

Pomocou kompaktnej konštrukcie a voliteľnými montážnymi rámami s uzatváracou klapkou sú tieto prístroje vhodné pre nové inštalácie alebo ako náhrada za existujúce alebo zastaralé kovovo zapuzdrené prístroje v spínacích zariadeniach.

Elektromagnetické vákuové stýkače

Elektromagnetické vákuové stýkače rady VZ-E sú navrhované pre aplikácie v priemysle alebo v elektrárňach, pri ktorých sa denne urobí veľký počet spínacích procesov. Kombinujú ľahkú inštaláciu, jednoduchú údržbu a bezpečnú prevádzku s nadčasovým dizajnom, čo prispieva k ochrane životného prostredia.

Nízkonapäťové frekvenčné meniče

S viac ako 30 rokmi skúseností s frekvenčnými meničmi a viac ako 14 miliónmi predaných jednotiek ponúka Mitsubishi Electric inovatívne, otvorené, flexibilné a spoľahlivé nízkonapäťové pohonné riešenia. Pre splnenie požiadaviek individuálnych trhov a zákazníkov, sú nízkonapäťové frekvenčné meniče Mitsubishi certifikované podľa CE, UL, cUL, EAC/GOST a DNV. K ich vlastnostiam patrí:

 • Modely šetriace energiu a s rekuperáciou
 • Veľká paleta produktov od 0,1 až do 630 kW
 • Systémy prepojené cez sieť sa dajú jednoducho konfigurovať
 • Najlepšia spoľahlivosť produktov v tejto triede
 • Mnohé progresívne funkcie

Frekvenčné meniče FREQROL