MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

MIRAIZUKURI – tvoríme budúcnosť

Slovo miraizukuri pochádza z dvoch japonských výrazov: mirai znamená budúcnosťzukuri znamená budovať/vytvárať. Logo programu MIRAIZUKURI pozostáva zo štyroch diamantov, pričom tri diamanty symbolizujú spoločnosť Mitsubishi Electric a štvrtý diamant symbolizuje študentov univerzity

Študentom technických odborov pomáhame k dosiahnutiu úspešnej kariéry

Rastúca popularita technických študijných odborov a rastúci dopyt po dobre kvalifikovaných zamestnancoch sú dnes dôležité pre rozvoj spoločností.Od zamestnancov sa očakávajú praktické aj teoretické znalosti. Študentom technických odborov vysokých škôl k ich nadobudnutiu pomáha študijný program MIRAIZUKURI spoločnosti Mitsubishi Electric.

Hlavným cieľom programu je dlhodobá spolupráca spoločnosti Mitsubishi Electric s polytechnickými a technickými školami v strednej a východnej Európe s cieľom vychovať novú generáciu inžinierov pracujúcich na profesionálnych zariadeniach.

Podpora vysokoškolského vzdelávania v oblasti strojárstva

Prostredníctvom vzdelávacieho programu MIRAIZUKURI podporujeme budúcich inžinierov, aby sa počas štúdia riadne vzdelávali a získali dostatok praktických vedomostí

Do univerzitných laboratórií dodávame produkty Mitsubishi Electric a zároveň školíme študentov technických odborov a budúcich obchodných partnerov. Okrem možnosti rozvíjať svoje praktické zručnosti spoznávajú študenti aj zariadenia Mitsubishi Electric.

laboratory1

Spoločnosť Mitsubishi Electric plne podporuje študentov v ich vzdelávaní

Prostredníctvom študentskej praxe na našich zariadeniach nadobudnú mladí ľudia skúsenosti s obsluhou najmodernejších komponentov priemyselnej automatizácie a priemyselných robotov. Pokiaľ sa rozhodnú pokračovať v kariére v oblasti priemyselnej automatizácie v spoločnosti Mitsubishi Electric, získané znalosti budú výhodou pri práci so zariadeniami, ktoré už poznajú.

Poskytnutie prístupu študentom k vzdelávaciemu programu spoločnosti Mitsubishi Electric je dôležité aj z hľadiska propagácie značky podporujúcej vzdelávanie študentov.

Showroom 4.0

V rámci programu MIRAIZUKURI hostíme v našom prezentačnom centre stovky študentov a žiakov z celého regiónu strednej a východnej Európy. Práve tu môžu návštevníci vidieť a spoznať našu filozofiu e-F@ctory, ktorá reaguje na trendy spojené s Priemyslom 4.0.

Súčasťou centra sú interaktívne prezentačné stánky, ktoré zaujmú každého, kto sa zaujíma o priemyselnú automatizáciu. Stanica s "tancujúcimi" robotmi, alebo výrobnou linkou nadchne každého návštevníka nášho centra veľmi jednoduchým a pútavým spôsobom. V “riadiacej miestnosti” sa môže každý presvedčiť o tom, ako dôležitý je v súčasnosti zber, výber a analýza dát pomocou pokročilých prediktívnych a preventívnych systémov, systémov Scada a monitorovacích riešení šitých na mieru.

To všetko čaká na návštevníkov nášho centra Showroom 4.0 v Baliciach pri Krakove, do ktorého vás srdečne pozývame.