MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Operátorské panely GOT ponúkajú užívateľom praktické, výhodné a užívateľsky prívetivé riešenia.
Advanced visualization solutions to connect to a wide variety of industry standard communication protocols.
Vizualizačné riešenia MAPS ponúkajú Life-Cycle-Engineering, SCADA, HMI, manažment alarmov a riešenia pre inteligentný oznamovací systém pre zníženie celkových prevádzkových nákladov.
Priemyselné PC sú dnes bežnou súčasťou automatizácie a riadenia procesov.