Rozhrania človek-stroj (HMI) - GOT

Panely GOT vytvárajú globálne štandardy v dizajne a technike. Rozsiahla ponuka produktov je ušitá na mieru pre potreby priemyslu. Všetky panely GOT majú rozšírenú funkcionalitu, umožňujú bezproblémový prístup na iné priemyselné automatizačné prístroje a umožňujú vyššiu produktivitu a efektívnosť.
Rada GOT2000 ponúka okrem zvýšenej výkonnosti aj radu nových inovatívnych funkcií. Rozsiahla produktová paleta s 20 modelmi v 4 veľkostiach.
Rada GOT Simple ponúka jednoduché, ale výkonné modely s vysokou spoľahlivosťou pre ľahkú obsluhu.
GT SoftGOT je HMI software, ktorý umožňuje realizovať GOT funkcie na osobnom počítači alebo na panelovom počítači.
Optimized products with knowhow for supporting problem solutions in manufacturing.
MELSOFT GT Works3 umožňuje efektívne vytváranie obrazovkových stránok a využíva pritom existujúce dáta. Takto je možné v niekoľkých málo krokoch dosiahnuť profesionálne výsledky.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention