MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Rady MELSEC: Trvalý ďalší vývoj

Rady MELSEC sú trvale ďalej vyvíjané, aby spĺňali Vaše budúce požiadavky a očakávania. Vzhľadom na rozsiahlu paletu produktov a sieťových systémov sa tak zaručí vysoký výkon a bezpečné riešenia pre budúcnosť.
Ďalšia generácia automatizačnej technológie.
Kompaktný model ďalšej generácie s množstvom integrovaných funkcií.
Flexibilné a kompaktné. Preto je ľahké nájsť perfektné riešenie pre veľkú oblasť riadiacich úloh.
Cenovo výhodné, kompaktné PLC
Sieťové moduly plynule prepájajú komplexné a veľkopriestorové výrobné prevádzky.
Tento software redukuje Vaše náklady na programovanie/uvádzanie do prevádzky/údržbu.