SCADA (MAPS)

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - Life-Cycle-Engineering, SCADA, HMI, manažment alarmov a riešenia pre inteligentný reporting systém podporujú zákazníkov pri znižovaní celkových prevádzkových nákladov.