MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Najlepšia voľba pre širokú škálu aplikácií

Veľká ponuka produktov Vás podporuje pri správnom výbere produktu. Od komerčných aplikácií až po aplikácie v ťažkom priemysle presviedčajú naše frekvenčné meniče každý deň svojou nákladovou efektivitou, spoľahlivosťou, funkčnosťou a flexibilitou.

Inteligentné riešenia pre akékoľvek pohonárske úlohy

Frekvenčné meniče sú pevnou súčasťou Factory Automation od Mitsubishi Electric. Už viac ako 30 rokov a s viac ako 28 miliónmi predanými jednotkami po celom svete určovala spoločnosť Mitsubishi Electric vždy nové akcenty na poli pohonnej techniky. Najnovšie 64-bitové RISC procesory, vysoko rozvinuté softvérové modely resp. najmodernejšia výkonová elekronika robia dnes riešenia s variabilnými otáčkami od Mitsubishi Electric "easy to use". Mitsubishi Electric ponúka inovatívne, flexibilné a spoľahlivé pohonné riešenia, ktoré sú špeciálne prispôsobené na rozličné trhy i požiadavky zákazníkov.

Frekvenčné meniče Mitsubishi spĺňajú všetky normy a štandardy európskej nízkonapäťovej smernice 2014/35/EU, EMC smernice 2014/30/EU a strojárskej smernice 2006/42/EG. Všetky produkty majú CE certifikát založený na predtým uvedených európskych smerniciach, ako aj UL, cUL, EAC, CCC a niekoľko lodných certifikátov.

Energiu šetriace a rekuperatívne frekvenčné meniče

Frekvenčné meniče od Mitsubishi Electric sú skutočnými sporičmi energie, ktorí pri minimálnom vstupnom výkone dodávajú maximálny pohonný výkon. Funkcia optimalizácie toku pritom zaručuje, že pripojený motor je zásobovaný presne s takým magnetickým tokom, aký je potrebný pre efektívnu prevádzku. Toto je výhodou hlavne v dolnom rozsahu otáčok. Vektorové riadenie SLV s autotuningom online a automatickou kompenzáciou sklzu, riadením U/f s voľne programovateľnou charakteristikou alebo nová technológia OEC vyvinutá v Mitsubishi Electric (OEC = Optimium Excitation Control), robia z frekvenčných meničov skutočných majstrov v úsporách energie. V špičke šetria pohony až 60 % oproti konvenčnej sieťovej prevádzke a tým minimalizujú prevádzkové náklady zariadenia.

V porovnaní s konvenčnými pohonnými systémami ponúka FR-A741 so svojou integrovanou rekuperáciou energie značný potenciál úspor energie. FR-A741 sa obzvlášť hodí na úlohy s cyklickými urýchľovacími a spomaľovacími procesmi, ako aj na aplikácie, kde sa normálne ešte používajú brzdné odpory. Vďaka integrovanej sieťovej tlmivke a odpadnutiu potreby externej brzdnej jednotky sa tiež eliminujú prídavné náklady na kabeláž. To znamená, že v porovnaní s použitím externej rekuperačnej jednotky sa zmenšujú náklady na kabeláž až o 60% a potreba miesta pre inštaláciu podľa výkonovej triedy až o 40 %.

Frekvenčné meniče rady FR-F800 od Mitsubishi Electric boli špeciálne vyvinuté pre čerpadlové a ventilátorové aplikácie. Práve u čerpadiel a ventilátorov je možné silne zlepšiť energetickú bilanciu. Špeciálne v dolnom rozsahu otáčok resp. pri prevádzke so slabým zaťažením sa môžu dosiahnuť drastické úspory energie až do 60 %. Prídavný efekt úspory energie spôsobuje inovatívna technológia vyvinutá spoločnosťou Mitsubishi Electric označovaná ako OEC (Optimum Excitation Control). Tá dodáva motoru vždy optimálny magnetický tok a redukuje tak straty. Výsledkom je maximálne využitie výkona motora pri maximálnej účinnosti.

Paleta produktov

Veľmi široký výkonový rozsah tejto rady siaha od 0,1 kW až do 630 kW ako jednotlivý systém alebo až do 1500 kW v paralelnom zapojení, a tiež až do 19500 kVA v 3/6/10/11 kV.

Všetky frekvenčné meniče sa vyznačujú jednoduchou obsluhou a uvádzaním do prevádzky resp. optimalizovaným riadením a manažmentom dát. Integrované obslužné terminály, ovládacie koliesko "Digital Dial" a multijazyčná ovládacia jednotka s kopírovacou funkciou dodávajú ľahko zrozumiteľné informácie o presnom stave pohonu ako aj jasné eventuálne chybové hlásenia.

Bez problémov sú realizovateľné otvorené siete so štandardizovanými priemyselnými zbernicovými systémami ako napr. Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic alebo aj CC-Link IE TSN. Ďalšie sériové rozhrania RS422 a RS485 ako aj opcionálny USB port umožňujú multidropové aplikácie (až do 32 staníc) a pripojenie na najnovšie PC a vizualizačné systémy.

Štúdia IMS potvrdzuje - Mitsubishi Electric je špičkou v pohonnej technike

Vo veciach spoľahlivosti má pohonná technika od Mitsubishi Electric prvotriednu reputáciu. Výsledok najnovšej štúdie o spokojnosti zákazníkov od IMS Research potvrdil, že pohony od Mitsubishi Electric patria vo veciach spoľahlivosti výrobkov k najlepším vo svojej triede.

Čo môžete očakávať od frekvenčných meničov Mitsubishi?

 • Zhodu s globálnymi normami, štandardmi a certifikáciami
 • Otvorenú a flexibilnú pohonnú platformu
 • Rozsiahlu paletu produktov - prispôsobenú potrebám trhu
 • Jednoduchú obsluhu a uvádzanie do prevádzky
 • Optimalizované riadenie a dátový manažment
 • Vysokú spoľahlivosť produktov

Okrem toho početné technologické funkcie ako:

 • Vektorové riadenie SLV a riadenie U/f (voľne programovateľné)
 • Vynikajúca stabilita otáčok pomocou "Online Autotuning" a automatická kompenzácia sklzu
 • Redukovaný hluk motora pomocou funkcie "Soft PWM"
 • Vysoká úspora energie pomocou technológie "OEC"
 • Aktívne obmedzovanie prúdu (tripless operation)
 • Automatický opätovný nábeh pri výpadku siete
 • Flexibilné ovládacie jednotky a intuitívne parametrizovanie

Paleta produktov

So svojím špičkovým výkonom a vysokou kvalitou je FR-A novým typom frekvenčného meniča na najvyššej úrovni. Hlavnými výhodami sú zlepšený pohonný výkon, užívateľská prívetivosť a splnenie bezpečnostných štandardov.
K už existujúcim vlastnostiam rady FR-A800 ako je vysoký výkon a vysoká funkčnosť, boli pridané optimálne funkcie pre jednotlivé špeciálne oblasti.
Frekvenčný menič ďalšej generácie šetriaci energiu ponúka nové funkcie, ktoré sú ideálne pre čerpadlá a ventilátory.
Rada mikromeničov ponúka mimoriadny výkon, konektivitu a flexibilitu v jednom kompletnom balíku.
Rada FR-D700 je štandardný pohon v malom formáte a ponúka jednoduchý vstup do sveta modernej pohonnej techniky s meniteľnými otáčkami.
Menič FR-CS80 ponúka prúdovú vektorovú reguláciu v najmenšej kompaktnej konštrukcii na svete.
Harmonické potlačenie , rekuperačné napájanie, rekuperácia v spoločnom medziobvode
Hľadanie chýb cez PC! Jednoduchá inštalácia bez problémov.
Opcie(Brzdné odpory, filtre, tlmivky atď.)