MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Mitsubishi servosystémy - pokrokové a flexibilné

Mitsubishi ponúka veľké množstvo rôznych servomotorov (rotačné, lineárne a motory s priamym pohonom) pre najlepšiu možnú efektívnosť strojov.

MELSERVO - Servo technology that does more

Mitsubishi Electric má rozsiahlu ponuku servo/motion systémov a ponúka tak riešenia pre aplikácie od jednoduchých jednosových systémov "bod po bode" až po synchronizované systémy s 192 osami.

Prevádzka cez štandardné impulzné výstupy alebo sieť SSCNET umožňuje prispôsobenie na špeciálne požiadavky aplikácie.

So svojou radou MR-J4-Serie nasadzuje Mitsubishi v oblasti riadenia pohybu nové merítka pre presnosť. Rada obsahuje veľký výber servomotorov (štandardne všetky disponujú enkóderom s 4.194.304 impulzami/otáčku) a servozosilňovačmi (až do 110 kW trvalého výkonu).

Pre hardvér systémov servo/motion ponúka Mitsubishi rozsiahle softvérové balíky, s ktorými je programovanie a nastavovanie prístrojov mimoriadne jednoduché.

Človek, stroj a životné prostredie v perfektnej harmónii.
Rýchle, presné a jednoducho aplikovateľné
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.
Podpora pri uvedení do prevádzky a nastavení