MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Komplexný prístup ku preventívnej údržbe

 

Preventívna údržba

Ako reakciu na požiadavky globálnej konkurencie musia výrobcovia zvyšovať disponibilnosť svojich strojov a redukovať neplánované doby prestojov. Toto si vyžaduje technológie, ktoré pomáhajú ku zjednodušeniu údržby a ku maximalizácii spoľahlivej výroby. Monitorovanie stavu ponúka predvídavý prístup k údržbe zariadenia a zaručuje optimálny výkon zariadenia pri súčasnej minimalizácii dôb prestojov.

Smart Condition Monitoring (SCM) od Mitsubishi Electric ponúka integrovaný prístup ju monitorovaniu stavu jednotlivých agregátov a umožňuje komplexné ohodnotenie zariadenia. Pomocou jednotlivých senzorov je možné indikovať stav nejakého stroja na mieste vo forme dopravných svetiel, a informácie od viacerých senzorov sú vo forme nešifrovaného textu prenášané cez Ethernet na riadiacu jednotku smart senzorov pre rozsiahly monitoring a detailnú analýzu.

Výhody a funkcie

Prevádzkové výhody

Prepojenie viacerých senzorov do senzorového riadiaceho systému umožňuje riadiacej jednotke analýzu nie normálnych prevádzkových stavov. Definované alarmové podmienky spúšťajú výstrahy, ak je potrebná nejaká kontrola.

SCM analýza dodáva detailné diagnózy a navrhuje prípadné vykonanie dodatočných meraní. Dáva servisnému personálu presnejšie chybové informácie, pretože identifikuje príčinu chyby a dokonca dáva aj doporučenia na odstránenie chyby vo forme hlásení v nešifrovanom texte. Tieto informácie môžu byť ďalej poskytované pre ďalšiu trendovú analýzu všetkých agregátov zariadenia cez sieť na nadradené systémy.

 • Preventívna údržba mesiace pred výpadkom
 • Spoľahlivý online monitoring stroja
 • Inteligentný monitoring procesov
 • Jednoduchá inštalácia
 • Intuitívna obsluha
 • Dlhodobé uchovávanie zaznamenaných dát
 • Flexibilný, rozširovateľný systém
 • Kompletný servis okolo diagnostiky strojov

Funkčnosť

Smart Condition Monitoring systém podporuje veľký počet funkcií, ktoré sú užitočné pre preventívnu údržbu:

 • Identifikácia poškodení valčekových ložísk
 • Detekcia nevyvážeností
 • Chybné nastavenie
 • Detekcia chýbajúceho maziva
 • Meranie teploty
 • Detekcia kavitácie
 • Detekcia výpadku fázy
 • Detekcia rezonančnej frekvencie

Aplikácie

Smart Condition Monitoring systém prekonáva obmedzenia tradičných senzorov. Hoci tieto indikujú, že sa u nejakého stroja vyskytol problém, nedávajú žiadne upozornenie na druh problému alebo aký vážny by mohol byť. SCM systém ponúka zlepšené riešenie pre:

 • Elektromotory
 • Prevodovkové motory
 • Vákuové a kvapalinové čerpadlá
 • Ventilátory a vetráky
 • Prevodovky
 • Kompresory
 • Vretená a obrábacie stroje
 • Separátory a dekantéry

So svojimi predpripravenými Smart Condition Monitoring kitmi ponúka Mitsubishi Electric výkonné kompletné riešenia pre jednoduchú integráciu do už existujúcich aplikácií. V porovnaní ku konvenčným monitorovacím konceptom analyzuje modulárny plug&play systém pritom nielen klasické údaje o stroji, ale aj parametre závislé od vibrácií.

Na tento účel ponúka Mitsubishi Electric tri rôzne kity:

SCM Kit DRIVES pre dolný výkonový rozsah s napojením až 2 senzorov
SCM Kit COMPACT pre až 6 senzorov
SCM Kit MODULAR pre až 14 senzorov a viac

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

SCM Kit-DRIVES ponúka predpripravené komplexné Condition Monitoring riešenie pre permanentnú inštaláciu a integráciu do existujúcich aplikácií. Toto umožňuje kombinácia troch výkonných samostatných komponentov - frekvenčného meniča, operátorského panela a bežného snímača vibrácií. Frekvenčný menič nachádzajúci sa v balíku je žolíkom pre všetky pohonné úlohy. Systém môže byť rozšírený až na dva senzory. Uvedenie do prevádzky sa robí jednoducho cez plug&play pomocou operátorského panela, aj bez expertných vedomostí v oblasti Condition Monitoring.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Jednoduché rozhodnutie. SCM Kit-1 COMPACT je jedno z našich SCM riešení s vynikajúcim výkonom. S jeho pomocou sa zredukujú nákladné doby výpadkov. Je to kompletne predkonfigurované riešenie pre monitorovanie stavu so senzorom vibrácií a môže sa použiť v nových alebo existujúcich aplikáciách a voliteľne rozšíriť až na šesť senzorov.

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Jednoduché rozhodnutie. SCM Kit-1 MODULAR XL je jedno z našich mimoriadne užitočných SCM riešení, ktoré redukuje nákladné doby prestojov. Je to kompletne predkonfigurované riešenie so senzorom vibrácií pre monitorovanie stavu nových alebo už existujúcich zariadení, ktoré môže byť opcionálne rozširované až na 14 senzorov. Toto riešenie ponúka alarmové hlásenia v dekódovanom texte s návrhmi na údržbu, časovými značkami ako aj s indikáciami stavov a diagnóz pre preventívnu údržbu. Pomocou podpory VNC servera je možná diaľková vizualizácia v lokálnej sieti alebo tiež aj externe cez router ako aj podpora Priemyslu 4.0 s obojsmerným kontinuálnym spracovaním dát. Tento balík je upgrade žolíkom za preventívnu údržbu.

Všimnite si prosím, že Mitsubishi Electric ponúka pre aplikácie s viac ako 14 senzormi, ako sú výrobné linky alebo väčšie systémy, projektové SCM riešenia. V takýchto prípadoch sa prosím obracajte na predajcu Mitsubishi Electric.