MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Produkty od Mitsubishi Electric Factory Automation, ktoré sa predávajú v regióne EMEA, sú označované s CE. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné štandardy a dbať na ochranu zdravia a ekológiu.

Vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť z nasledovného zoznamu.