MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Automatizácia pre komplexný svet

Automatizačné produkty od Mitsubishi Electric tvoria základ pre široké spektrum skúseností od aplikácií v baliacej technike a procesných aplikáciách po inšpirujúce inovácie v kombinácii s robotikou pre chirurgické a metafyzické procesy, ako aj pre riadenie ozónovej sterilizácie medicínskych inštrumentov a dokonca aj pre výrobné procesy pre umelé ľudské náhrady, ako sú umelé bedrové kĺby.