Life Science

Automatizácia pre komplexný svet

Automatizačné produkty od Mitsubishi Electric tvoria základ pre široké spektrum skúseností od aplikácií v baliacej technike a procesných aplikáciách po inšpirujúce inovácie v kombinácii s robotikou pre chirurgické a metafyzické procesy, ako aj pre riadenie ozónovej sterilizácie medicínskych inštrumentov a dokonca aj pre výrobné procesy pre umelé ľudské náhrady, ako sú umelé bedrové kĺby.

Mitsubishi Electric robots help drive quality control in high-speed inhaler testing line
Riverside - Mitsubishi Electric help create revolutionary new space-saving thermo-packaging machine