MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Priemyselné počítače rady MELIPC od Mitsubishi Electric ponúkajú pre univerzálne aplikácie so svojimi robustnými funkciami a flexibilitou nové hodnoty pre Edge computing, IT systémovú koordináciu a riadenie prístrojov.
Softvérové produkty vhodné pre platformu Edgecross, ktorej platformoa na okraji výpočtovej vrstvy umožňuje spoluprácu FA / IT.