Impressum

Prevádzkovateľ stránok v zmysle § 5 TMG
Mitsubishi Electric Europe B. V.
Zastúpenie Nemecko
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Nemecko
Telefón: +49 (0) 2102 / 486-0
Fax: +49 (0) 2102 / 486 - 1120
E-Mail: news-fa-emea@meg.mee.com
Webová stránka: emea.mitsubishielectric.com/fa

Obchodný register:
Sídlo súdu: Obvodný súd Düsseldorf
Číslo registra: HRB 43766

Výkonní riaditelia:
Yoshiyuki Kibushi, Shunji Kurita, Masami Kusano, Sotsuo Miyoshi, Eric Pellerin, Hartmut Pütz, Andreas Wagner

Identifikačné číslo pre DPH podľa § 27 a nemeckého zákona o DPH:
DE 812014615

Zodpovedný za obsah podľa § 55 odsek. 2 RStV:
Hartmut Pütz
(adresa ako hore)

WEEE-registračné číslo: 928 414 00

Autorské práva a odkazy na obrázky
Obsahy sk.mitsubishielectric.com/fa/sk sú - pokiaľ nie je uvedené inak - chránené autorskými právami.
Použité fotografie sú - ak je to potrebné - označené príslušnými odkazmi alebo uvedené dolu, pokiaľ neboli vyhotovené nami.
Používanie fotografií tretími stranami je možné len v rámci príslušnej licencie autorov.

Manažment webovej stránky:
Andrea Intveen
(adresa ako hore)