MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

V koordinácii s existujúcim systémom sa realizuje výrobná oblasť založená na IoT za nízke náklady

Kompaktná konštrukcia a operačný systém Windows zvyšujú flexibilitu pri inštalácii na výrobnej úrovni. Pomocou inštalácie modulu ako Gateway v už existujúcom zariadení bez komunikačnej funkcie sa zrealizuje IoT na výrobnej úrovni za nízke náklady.

MI1000

Kompaktný, 26 mm vysoký modul umožňuje počítačové funkcie. Inštalácia do existujúceho zariadenia je jednoduchá, keďže si vyžaduje len minimálny priestor, čo prispieva ku výrobnej úrovni disponujúcej s IoT.