MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Jeden modul realizuje spracovanie produkčných dát a riadenie prístrojov v reálnom čase

Vybavený s VxWorks a Windows, môže MI5000 výrobné dáta s vysokou rýchlosťou zaznamenávať, diagnostikovať a spätne reagovať, čím sa zredukujú náklady na IT systémovú konfiguráciu a inštalačný priestor.

MI5000

S dvoma predinštalovanými operačnými systémami, VxWorks® a Windows®, môže modul vykonávať spracovanie výrobných dát a riadenie prístrojov v reálnom čase. Sieť CC-Link IE Field umožňuje vysokopresné riadenie prístrojov v reálnom čase.