FR-F800-E

FR-F800-F ponúka 100 Mbitové Ethernetové TCP/IP pripojenie. Navyše poskytuje k už existujúcim sieťovým opciám FR-A800-E rozšírené možnosti pre diaľkový monitoring a parametrizáciu, ako aj jednoduchú integráciu do už existujúcich sieťových prostredí.

Jednoduchá integrácia do existujúcich sieťových prostredí

FR-F800‑E s integrovaným Ethernetom

FR-F800-E disponuje okrem ponúkaných sieťových opcií štandardne aj integrovaný 100 Mbitové pripojenie na Ethernet TCP/IP a BACnet/IP. Takto ponúka tento frekvenčný menič konštruktérom strojov a systémovým integrátorom rozšírené možnosti pre diaľkový monitoring a parametrizáciu ako aj jednoduchú integráciu do už existujúcich sieťových prostredí.

Vlastnosti a výhody pre užívateľa

Redukované náklady

Keďže nie sú potrebné žiadne prídavné moduly, redukuje štandardná Ethernetová pripojiteľnosť náklady na pripojenie frekvenčného meniča do Ethernetovej siete. Pripojenie podporuje tak CC-Link IEF Basic ako aj Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • Podporuje cyklickú komunikáciu pre redukciu nákladov na programovanie
 • Nákladovo výhodné zosieťovanie cez Ethernet
 • Nachádza sa v univerzálnom TCP/IP stacku pre zmiešanú komunikáciu
 • Umožňuje pripojenie univerzálnych prístrojov cez TCP/IP v tej istej sieti
 • Jednoduché hľadanie chýb cez diagnostické funkcie

Modbus/TCP

 • Podporuje priemyselný Ethernetový protokol Modbus/TCP

Optimálna podpora pre Priemysel 4.0

Integrované Ethernetové pripojenie umožňuje užívateľovi pri používaní štandardných protokolov ako je CC Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP, Modbus/TCP a BACnet/IP prevádzkovanie a monitoring systémových dát, ako aj nastavovanie parametrov.

 • Nie je potrebný žiadny špeciálny software
 • Vyššia bezpečnosť pomocou IP filtrovania
 • Priame pripojenie pre riadenie SCADA systémov
 • Diaľková diagnostika a odstraňovaniechýb
 • Rozšírené pomôcky pre údržbu

Jednoduchý prístup na všetky pohony z jedného miesta

Pomocou software Mitsubishi Electric FR-Configurator2 môžu užívatelia identifikovať pohony v sieti a vytvoriť prepojenie pre monitorovanie pohonu a plnú kontrolu nad nastavovaním parametrov.

 • Priame pripojenie na TCP/IP sieť cez kábel alebo wifi
 • Skenovanie systému pre identifikáciu pohonov FR-F800-E v sieti
 • Úplný prístup na pohon pre parametrizáciu a monitorovanie
 • Upload a download programov PLC funkcie
 • Upload a download sád parametrov

Jednoduchá kabeláž a spracovanie dát

Možnosť štandardizovať sieť na priemyselný Ethernet zjednodušuje kabeláž a znamená, že rovnaká systémová infraštruktúra sa môže použiť na rozličné protokoly založené na Ethernete. Toto je mimoriadne priaznivé z hľadiska nákladov a umožňuje jednoduchú rozširovateľnosť strojov.

Flexibilný prístup

Okrem priameho pripojenia cez Ethernet je možné pripojiť PC aj cez USB rozhranie nejakého PLC od Mitsubishi Electric. To znamená, že inžinieri ktorí nastavujú pohon a servisný personál, môžu pracovať v komfortnom a dôverne známom prostredí.

Preventívna údržba s FAG SmartCheck

FR-F800-E ponúka množstvo funkcií a možností, ktoré pomáhajú redukovať doby výpadkov a vykonávať preventívnu údržbu.

Priame pripojenie na senzor vibrácií FAG SmartCheck

S FAG SmartCheck, ktorý je pripojený cez Ethernet, dodáva FR-F800-E informácie o otáčkach do senzora, aby ich skombinoval s údajmi o vibráciách a tak vytváral presnejší obraz o stave stroja.

Prepojenie dvoch svetov

Ak sa nainštaluje opčná karta pre prepojenie pohonu so špecifickou priemyselnou sieťou ako je CC-Link alebo Profibus, umožńuje integrované Ethernetové rozhranie, že FR-F800-E je súčasne pripojený na iný prístroj ako aj na nejaké PC pre funkcie kontroly kvality. Obidve siete môžu pracovať paralelne.

Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.