MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Frekvenčné meniče pre ventilátory, čerpadlá a klimatizačné zariadenia: Rada FR-F Naviac k rôznym funkciám na úsporu energie sú do výbavy pridané funkcie, ktoré sú ideálne pre ventilátory a čerpadlá. Tieto frekvenčné meniče ponúkajú riešenie pre ďalšie Vaše požiadavky na úsporu energie.

Hospodárne, inteligentné, všestranné

Frekvenčné meniče - FR‑F800

Neporovnateľná energetická efektívnosť, rýchla regulácia otáčok, jednoduché uvedenie do prevádzky a najvyššia flexibilita - Mitsubishi Electric vyvinulo novú generáciu pohonnej techniky: mimoriadny menič FR‑F800.

Menič FR‑F800 bol vyvinutý špeciálne pre využitie v čerpadlách, ventilátoroch, kompresoroch a TZB aplikáciách. Disponuje mnohými inovatívnymi funkciami, ktoré umožňujú najlepší možný kompromis medzi výkonnosťou a presným riadením.

Paleta produktov FR‑F800

3 x 3 x 200-240 V 0,75 > 110 kW

3 x 380-500 V 0,75 > 630 kW

Výkonné vlastnosti a inteligentné funkcie

Progresívny PID regulátor

Srdcom meniča FR‑F800 je zdokonalený PID regulátor. To znamená, že ventilátory, čerpadlá a kompresory sú riadené bez potreby externých regulátorov. Okrem toho integrované PLC dáva možnosť naozajstnej prevádzky stand-alone. Niektoré nové PID funkcie sú:

 • Jeden pohon môže riadiť viaceré čerpadlá
 • Druhý PID regulátor
 • Priamy prístup na žiadanú hodnotu PID cez displej
 • Miešacia funkcia čerpadla
 • PID výstup držať (včít. multi čerpadla)
 • Predalarm pre hornú/dolnú medzu PID
 • Detekcia pretrhnutia potrubia/ochrana pred behom naprázdno
 • Digitálne voliteľné žiadané hodnoty PID
 • Zabránenie vodným rázom pomocou jemného plnenia potrubia
 • Zabránenie vodným rázom pri zastavení
 • PID prednabíjacia funkcia
 • Zvýšenie pre stav SLEEP
 • Automatické nastavenie PID zosilnenia
 • atď.

Inteligentná detekcia zaťaženia

Pomocou jedinečného algoritmu je možné presne detekovať ventilátorovú alebo čerpadlovú charakteristiku pripojenej záťaže a dať alarm pokiaľ je zaťaženie mimo nastavených medzí prístroja. To znamená, že môžeme detekovať napríklad zablokované čerpadlá, znečistené obežné kolesá alebo pretrhnuté remene. Keďže využívame túto detekčnú metódu, zabránime chybovým vypnutiam, súvisiacim s inými systémami.

Čistiaca funkcia čerpadla (deragging)

U čerpadiel je možné vykonávať čistiace cykly automaticky alebo manuálne.

Predhrievacia funkcia motora

Predhrievacia funkcia motora môže zabrániť nazhromaždeniu vlhkosti na motorových vinutiach počas nečinnosti a pred štartom motora. Funkcia sa môže použiť aj na to, aby sa znížila kondenzácia alebo zamŕzanie na čerpacej stanici.

Potlačenie mechanických rezonancií

Pomocou tejto funkcie je možné kompenzovať vibrácie spôsobené prirodzenými rezonanciami, čím sa predlžuje mechanická životnosť systému.

Núdzový režim pre prípad požiaru

V núdzových prípadoch, ako napríklad pri ohni, má často najvyššiu prioritu pokračovanie v odsávaní alebo vytváranie tlaku. Táto funkcia umožňuje pohonu poháňať motor až do jeho zničenia bez toho, aby sa bral ohľad na ochranné funkcie, aj keď menič detekoval chybu.

Inteligentná optimalizácia energie

 • Všetky pohony od Mitsubishi Electric umožňujú užívateľovi šetriť energiu, ale menič FR‑F800 disponuje mnohými špeciálnymi funkciami, ktoré umožňujú ešte vyššiu efektívnosť. Vyvinuli sme napríklad optimalizačný algoritmus nazvaný AOEC (Advanced Optimum Excitation Control). Táto funkcia umožňuje maximálnu úsporu energie dokonca aj pre záťaže, ktoré pre zrýchľovanie alebo spomaľovanie potrebujú vysoký točivý moment.
 • Napríklad môže pohon riadiť externé chladiace ventilátory pomocou integrovaného merania okolitej teploty a tak maximalizovať efektívnosť systému. To redukuje aj prenikanie vonkajšieho vzduchu, ktorý by mohol byť znečistený.
 • Podobne ako pri funkcii štart/stop v moderných vozidlách môžu pohony rady FR‑F800 prepnúť všetky nepotrebné obvody do režimu standby, aby sa zredukovala spotreba energie, takže ostane len napájanie 24 V DC, aby sa udržala kontrola. Nový štart nastane počas jednej sekundy, takže to nemá žiadne dôsledky na disponibilitu systému.
 • Efekt úspory energie je možné sledovať cez sieť alebo na displeji.

Autotuning IM/PM motora

V Mitsubishi Electric veríme tomu, že zákazník by mal mať možnosť si voľne zvoliť najlepšie vhodný motor pre svoju aplikáciu. Na základe tejto požiadavky máme v novom meniči FR‑F800 výkonný simple autotuning, ktorý dovoľuje pripojenie IM alebo PM motorov. S ním môžu zákazníci využívať plug and play a dosahovať vysokú spoľahlivosť a efektívnosť systému.

Integrovaná bezpečnostná funkcia STO

Rada FR‑F800 disponuje dvojkanálovým núdzovým stopom pre bezpečné odpojenie. To zaručuje bezpečnú prevádzku podľa európskej strojárskej smernice. Menič FR‑F800 tým zodpovedá normám EN ISO13849-1/PLd kat. 3, EN 61508 a EN 61800-5-2 SIL2.

Ochrana Vášho know-how

Pomocou funkcie hesla meniča FR‑F800 môžete obmedziť prístup cez ovládaciu jednotku, sieť a PLC funkciu.

Jednoduché uvedenie do prevádzky

S USB diskom alebo so softvérovým balíkom FR-Configurator2 môže zákazník pohodlne robiť download/upload parametrov. Môžete tiež využívať integrovaného aplikačného asistenta. Integrované osciloskopické sledovacie funkcie sú perfektné nástroje, ktoré pomáhajú pri hľadaní chýb alebo pri uvádzaní do prevádzky. Ďalšou vlastnosťou je integrovaný PLC programovací software založený na GXWorks2, s ktorým sa môže robiť programovanie len s jedným pripojením.

Integrovaná PLC funkcia

Integrovaná 6k-kroková PLC funkcia umožňuje prispôsobiť pohon na individuálne požiadavky a tak už nie je potreba mať ešte separátny master modul. PLC funkciu je možné ešte rozšíriť pomocou voliteľných V/V modulov. PLC môže riadiť aj nie pohonné funkcie ako napr. manažment výstražných svetiel, ventilov, ohrievačov atď.

Inteligentná preventívna údržba

Menič Mitsubishi Electric má vstavané nasledovné funkcie pre zaručenie dlhej životnosti a maximálnej disponibility pohonu.

 • 3-vodičový ventilátor - keď klesnú otáčky chladiaceho ventilátora pod 50 %, spustí pohon predalarm. To umožňuje servisnému technikovi ľahko skontrolovať alebo vymeniť chladiace ventilátory, ktoré sú umiestnené na hornej strane skrinky.
 • Počítadlo spínacích cyklov obmedzenia zapínacieho prúdu - počítame, ako často bolo zapnuté/vypnuté napájanie pohonu. Časté zapínanie/vypínanie môže skrátiť životnosť meniča .
 • Je možné merať napäťovú odolnosť kondenzátora, aby ste si mohli naplánovať jeho výmenu predtým ako sa zredukuje výkon systému.

Jednoduchá diagnostika systémových chýb

Zabudovaná grafická sledovacia funkcia Vám dovoľuje výber 8 zo 72 kanálov, aby ste rýchlo zistili čo sa stalo pred a po alarme. Dáta je možné automaticky uložiť na bežný USB disk, napríklad aby ste ich mohli zaslať e-mailom technickej podpore na ďalšie preskúmanie.

Užívateľské rozhranie

FR-DU08

Pohon je vybavený s ľahko čitateľným 12-miestnym LED displejom, včítane komfortnej parametrizácie cez zabudovaný Digital-Dial a funkcie kopírovania parametrov (3 parametrové nastavenia). Ovládaciu jednotku je možné z pohonu jednoducho vybrať a použiť ju pre montáž do panelu.

FR-LU08

Alternatívne je možné použiť jednotku FR-LU08, so 6-riadkovým fulltextovým displejom s funkciou asistenta pre jednoduché uvedenie do prevádzky a s hodinami reálneho času. Ďalšou vlastnosťou tejto ovládacej jednotky je, že umožňuje užívateľovi vytvárať ľubovoľné textové správy, aby sa ušetrili náklady na HMI. To je obzvlášť užitočné vtedy, ak sa používa s integrovanou PLC funkciou.

Pripojenie HMI cez plug and play

Rada operátorských panelov GOT2000 je po pripojení automaticky identifikovaná a môže sa používať pre komfortné decentrálne ovládanie pohonu cez VPN. Pre jednoduché uvedenie do prevádzky je veľa obrazoviek už predkonfigurovaných. Ďalšou výhodou je, že cez sieť je možné pripojiť viac pohonov na jeden operátorský panel.

Prídavné opcie

Pripojiteľnosť do sietí

 • CC-Link IE-Field rozhranie (FR-A8NCE)
 • CC-Link rozhranie (FR-A8NC)
 • Profibus DPV1 s rozhraním D-Sub (A8NDPV1)
 • Profibus DP PPO legacy card (FR-A8NP)
 • Profinet 2-port rozhranie pre FR-A/F800 s pohonným profilom (A8NPRT_2P)
 • EtherCat (A8NECT_2P)
 • Ethernet-IP 2-port rozhranie (A8NEIP_2P)
 • DeviceNet™ rozhranie (FR-A8ND)
 • CanOpen (FR-A8NCA)
 • LONWORKS (FR-A8NL)
 • RS485 komunikácia (pohonný protokol Mitsubishi Electric, protokol Modbus-RTU, BACnet) je štandardne podporovaná.

V/V opcie

 • 16-bitový digitálny vstup; BCD/binárny kód; 24V DC; 5mA pre FR‑F/A800 (FR-A8AX)
 • Digitálny/analógový výstup; výstupná záťaž: 24V DC; 0,1A pre FR‑F/A800 (FR-A8AY)
 • Reléový výstup; 3 ďalšie výstupné relé pre FR-A/F800 (FR-A8AR)
 • Analógový vstup/výstup, termistorové rozhranie (FR-A8AZ)
 • Adaptér pre ovládaciu jednotku meniča FR-A/F700 na menič FR-A/F800 (FR-A8TAT)

Externé opcie

 • Vstupné tlmivky
 • Medziobvodové tlmivky
 • Výstupné tlmivky
 • Sínusové filtre
 • EMC filtre
 • Filtre vyšších harmonických
 • Brzdné jednotky
 • Brzdné moduly
 • Podstavné jednotky - IP20

Výhody pre užívateľov

Konštruované pre dlhú životnosť

  Chladiace ventilárory, IGBT tranzistory a integrované kondenzátory majú očakávanú životnosť 10 rokov. Pri použití riadiacej funkcie ZAP/VYP sa môže životnosť ventilátorov ešte viac predĺžiť.
  Mitsubishi Electric dosahuje takúto dlhú životnosť preto, lebo my máme celý výrobný proces, od návrhu cez výrobu až po odbyt v rámci našej organizácie pod vlastnou kontrolou, aby naša kvalita ostala zachovaná.

3 roky záruka

  Medzi všetkými výrobcami pohonov my ponúkame kvalitu na najvyššej úrovni. Nato sme my v Mitsubishi Electric hrdí. Aby sme užívateľovi dali ešte viac bezpečnosti a ukázali našu angažovanosť pre spokojnosť zákazníka, ponúkame menič FR‑F800 s bezplatnou zárukou na 3 roky.

Jednoduchý retrofit predošlých generácií meničov

Vzhľadom na excelelentnú spätnú kompatibilitu frekvenčných meničov Mitsubishi Electric sa môže FR‑F800 použiť ako priama náhrada za FR‑F500 a FR‑F700, pretože rozmery a upevňovacie body sú identické.

Aj štruktúra parametrov ostáva zachovaná a pomocou software FR‑Configurator sa môže kopírovať priamo z pohonu FR‑F700 na FR‑F800.

Dokonca ak chcete znovu použiť originálnu svorkovnicu z rady FR‑F700 aby ste sa vyvarovali chybám pri zapojovaní, môžete pre istotu použiť svorkovnicový adaptér.

Ekologická bezpečnosť a elektrická konformita

 • EN ISO13849-1:2015 PLe, Cat3 (from July 2018 production)
 • IEC 62061: 2005/IEC61800-5-2: 2007/IEC61508 SIL2
 • IEC60204-1: 2010/IEC61800-5-2: 2007 Stop kategória 0
 • EN 50178 Elektrická bezpečnosť
 • EN 61800-5-1: 2007 Pohonná technika
 • EN 61800-3: 2004 + A1: 2012 Trieda C3 2. prostredie
 • EN50598-2 Klasse IE2, European Eco Design Standard, 98% účinnosť
 • EN50598-2 Class IES2, kombinovaná efektívnosť VFD a IE3/IE4 motor
 • IEC60721-3-3 trieda 3C2/3S2 Ekologická ochrana
 • EN 61000-3-12 s DC tlmivkou
 • NEMA 1/UL-1 certifikované
 • UL, cUL
 • cTick
 • EAC certifikát
 • Zodpovedá CCC certifikácii
 • Profibus/Profinet certifikované od PNO
 • EtherNet IP/certifikované od ODVA
 • EtherCAT sieť/EtherCAT Technology Group
 • CC-Link a CC-Link IE Field/certifikované od CLPA
 • SEMI F47 Specification for semiconductor processing equipment voltage sag immunity
 • Výrobca VSD, Nagoya Works, je certifikovaný podľa ISO 9001 a ISO 14000

FR-F800-E

FR-F800-F ponúka 100 Mbitové Ethernetové TCP/IP pripojenie. Navyše poskytuje k už existujúcim sieťovým opciám FR-A800-E rozšírené možnosti pre diaľkový monitoring a parametrizáciu, ako aj jednoduchú integráciu do už existujúcich sieťových prostredí.

FR-F846-E2

Frekvenčný menič FR-F846-E2 je samostatná verzia osvedčenej rady FR-F800 s krytím IP55.