MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
BOX Data Logger NZ2DL je stand alone riešenie, ktoré umožňuje zaznamenávanie dát na CF kartu. Zaznamenané dáta je možné previesť ďalej do dátového servera alebo poslať cez e-mail.

Rozsiahly záznam dát s jednoduchým nastavením

BOX Datalogger NZ2DL je autonómne riešenie pre zaznamenávanie dát na CF pamäťovú kartu alebo - pri rozsiahlejších aplikáciách - pre zasielanie dát e-mailom alebo cez nejaký súborový server. Zaznamenané dáta môžu slúžiť pre monitorovanie a riadenie veľkého počtu parametrov, ktoré vplývajú na výkon stroja a tak ovplyvňujú napríklad kvalitu, efektivitu alebo priepustnosť. Pre zjednodušenie analýzy dát je možné u NZ2DL nastaviť dátové formáty už vopred. Takto môže užívateľ priamo spracovávať dôležité údaje o strojoch. A v neposlednom rade je BOX Datalogger vybavený aj ovládačmi pre cudzie prístroje, čo enormne rozširuje aplikačné spektrum prístroja.

BOX Datalogger je možné ľahko inštalovať počas prevádzky už do existujúceho systému. Po niekoľkých jednoduchých nastaveniach začne prístroj zaznamenávanie dát a ich ukladanie na CompactFlash®-pamäťovú kartu (CF pamäťovú kartu).

Hlavné výhody

  • Napájacie napätie: 24 V DC
  • Slot pre CF pamäťovú kartu: TYP I, max. pamäťová kapacita 8 GB
  • 7-segmentový LED displej: Zreteľne zobrazuje režim prevádzky, chybové kódy a zostávajúcu pamäťovú kapacitu CF pamäťovej karty
  • Rozhranie RS232: Rozhranie RS232 patrí ku štandardnej výbave.
  • V/V svorky: Pe pripojenie UPS, spúšťacie vstupy a výstupy chybových hlásení
  • Ethernetové rozhranie: Vybavené s 2 Ethernetovými prípojkami. Siete môžu byť separátne, pre zamedzenie vzájomných ovplyvňovaní.