CC-Link IE TSN

Otvorená integrovaná sieť založená na báze Ethernetu umožňuje plynulú komunikáciu medzi IT systémom a výrobnou úrovňou.
Modul CC-Link IE TSN je možné prevádzkovať buď ako master modul alebo ako lokálnu stanicu. Komunikácia pre riadenie, ktorá si vyžaduje výkon v reálnom čase a komunikácia TCP/IP môžu byť miešané, čím sa maximalizuje funkcionalita CC-Link IE TSN.

Kombinujte riadenie v reálnom čase a komunikáciu TCP/IP

Tým že sa je podporovaný ethernetový štandard, je možné používať rôzne sieťovo kompatibilné prístroje a diagnostický software a tak dosiahnuť integrovanú sieťovú infraštruktúru, ktorá sa ľahko udržuje. Výmenu dát cez Ethernet, ktorá podporuje TCP/IP komunikáciu, ako sú informácie, ktoré sú zbierané a analyzované cez edge prístroje a IT systémy, je možné v tej istej línii miešať s komunikáciou CC-Link IE TSN pre riadenie v reálnom čase.

Jednoduchá výmena slave prístrojov

Sieťové parametre uložené v CPU module sú pri inicializácii siete a pri návrate predtým oddelených staníc do siete automaticky distribuované do slave modulov. Po výmene slave prístrojov nie je potrebný individuálny zápis parametrov do jednotlivých staníc.

CC-Link
a powerful open network solution that links all of your Mitsubishi Automation products from PLCs to Robots, LV switchgear and of course remote I/O.