MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Riadenie a vizualizácia

Riadenie

QS Safety PLC je navrhnutý pre bezpečnostné riadenie a spĺňa ako bezpečnostný kontrolér medzinárodné bezpečnostné normy EN 954-1 kategória 4, PLe ISO13849-1 a IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. PLC QS Safety je možné pripojiť na núdzový vypínač, na svetelnú závoru atď., pre odpojenie napätia (bezpečnostný výstup VYP) zdroja nebezpečenstva (napr. robota) podľa užívateľského programu. Prevádzka strojov (robotov, prepravníkových pásov, atď.) je riadená štandardnými kontrolérmi. Hlavnou výhodou PLC QS Safety je, že nemusí byť použité centrálne, ale môže sa nasadiť do distribuovaných systémov. To redukuje náklady na kabeláž a s tým spojené náklady ako aj požiadavky na údržbu.

Bezpečnostné relé od Mitsubishi Electric sú vhodné nielen pre maloformátové bezpečnostné kontroléry, ale môžu byť integrované aj do väčších bezpečnostných systémov. Jednoduchý ochranný obvod je možné nakonfigurovať bez programovania alebo komplexného nastavovania parametrov, len samotnou kabelážou.

Bezpečnostné funkcie je možné jednoducho pridať k už existujúcim programovateľným kontrolérom rady Q, tým že sa bezpečnostný reléový modul namontuje priamo na zbernicu System Q alebo sa pripojí cez CC-Link. To znamená, že programovateľný kontrolér môže priamo monitorovať prevádzkový/chybový stav bezpečnostného relé a ponúka takto vizualizáciu bezpečnostných systémov pre jednoduché monitorovanie a kontrolu.

Kompaktný WS bezpečnostný kontrolér spĺňa bezpečnostné normy podľa ISO13849-1 PLe a SIL3 IEC61508. Je koncipovaný pre použitie v samostaných strojoch alebo systémoch a môže sa cez prídavné V/V moduly rozširovať až na 144 V/V, takže je možné vyvíjať dosť veľké a vysoko sofistikované bezpečnostné systémy alebo rozširovať už existujúce systémy.

Vizualizácia

Monitorovanie a vizualizácia sú rozhodujúce vtedy, keď sú aktivované bezpečnostno kritické oblasti nejakého stroja. Tieto informácie pomáhajú operátorom a prevádzkovateľom zosynchronizovať produkciu v celom závode. Operátorské panely GOT a MAPS umožńujú vizualizáciu a monitorovanie údajov relevantných pre bezpečnosť v rámci aplikácií.

Grafické operátorské panely (HMI) ponúkajú modernú možnosť na monitorovanie a riadenie stroja, zariadenia alebo systému a ideálne sa hodia pre použitie v bezpečnostných systémoch. Signály zo senzorov zo všetkých strán stroja sú zaznamenávané, spracovávané a zobrazované ako jednoduché schémy alebo informácie na farebnej dotykovej obrazovke. Tie môžu byť integrované do bezpečnostných systémov a prístroje môžu jasne a presne zobrazovať správy o bezpečnostnom stave. Operátorské panely GOT od Mitsubishi Electric spájajú v sebe to najlepšie z výkonu, grafiky a funkcie v jednom extrémne kompaktnom a robustnom puzdre. Ponuka pokrýva obrazovky s uhlopriečkami od 3,7" do 15" pre zabudovanie do rozvádzača a aj ako prenosné prístroje.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) je užívateľsky príjemný asistenčný nástroj, ktorý automaticky generuje PLC a SCADA projekty. To šetrí čas a náklady pri vývoji a konfigurovaní. S MAPS je možné vyvíjať systémy, ktoré môžu spracovávať informácie relevantné pre bezpečnosť v celom výrobnom zariadení.