MELSEC System Q

MELSEC System Q: Jeho enormná výkonnosť katapultuje túto PLC radu do oblastí, ktoré boli doteraz nedosiahnuteľné pre iné kontroléry. Keďže požiadavky na výrobné zariadenia denne narastajú, môže nasledujúca generácia MELSEC System Q, s dobou spracovania v nanosekundovej oblasti, drasticky zvýšiť výkon systému i stroja.

Spoľahlivé riadenie, keď ho najviac potrebujete

Mnohostranné možnosti

Základné i vysokovýkonné CPU moduly pre PLC, špeciálne ovládače pre riadenie pohybu, procesné CPU a dokonca i PC-CPU (priemyselné počítače) sa môžu skombinovať do jediného riešenia systému Q s až štyrmi rôznymi CPU. Uživatelia tak získávajú možnosť voľby riadiacej filozofie, konceptov programovania a programovacích jazykov - a to všetko z jednej platformy.

Jedna automatizačná platforma pre budúcnosť

Flexibilita a schopnosť prispôsobenia sú rozhodujúce kritériá, ktoré robia zo systému Q jednu automatizačnú platformu. S rôznym hardvérom z jednej ruky môžu užívatelia riadiť autonómny stroj alebo aj prepojiť a riadiť celý závod.

Čím sa vyznačujú svetovo úspešné PLC?

 • Celosvetové využitie
  Vzhľadom na svoj veľký rozsah napájacích napätí sa môže MELSEC systém Q použiť na celom svete. A veľký počet schválení pre lode ako aj splnenie smerníc CE ako aj vysokých požiadaviek automobilového priemysle robia zo systému Q produkt, ktorému môžete plne dôverovať.
 • Rásť s úlohami
  Systém Q je koncipovaný tak, že môže rásť s Vašimi aplikáciami, od samostatného riešenia s CPU Q00J až po redundantné procesné CPU Q25PRH, pripojiteľné do siete. Koncept platformy systému Q Vám umožňuje jeho doplnenie a prispôsobenie na špeciálne úlohy, ktoré potrebujete.
 • Multiprevádzka CPU
  Automatizačná platforma MELSEC systém Q umožňuje inštaláciu až štyroch CPU modulov na jednu zbernicu. Takto sa môžu kombinovať do jedného riešenia CPU pre PLC, pre riadenie pohybu, procesné CPU, PC a Q-C.
 • Schopnosť pripojenia do mnohých sietí
  Od jednoduchého AS-interface až po komplexné siete ETHERNET – MELSEC systém Q môže bez problémov komunikovať s prístrojmi od Mitsubishi alebo od iných výrobcov. Pre zvýšenie produktivity Vášho zariadenia ponúka systém Q okrem toho aj priame pripojenie cez ETHERNET na databázy SQL.
 • Flexibilita
  Veľký počet napájacích zdrojov, CPU, V/V modulov, špeciálnych a komunikačných modulov robí zo systému MELSEC Q jeden z najflexibilnejších modulárnych automatizačných systémov na svete.
 • Dvojitá redundancia
  S redundantnými procesnými CPU Q12/25PRH a štandardnými prvkami sa môže zostaviť systém s vlastnosťami Hot-Standby a automatickou synchronizáciou dát. Modulárny koncept umožňuje realizáciu rozličných stupňov redundancie, od napájacích zdrojov a riadiacich systémov až po redundantné sieťové moduly.

CPU moduly

Výber PLC-CPU modulov, ktoré vyhovejú pre každú aplikáciu.

Zbernice

Na zbernice sa montujú moduly, ako napríklad napájacie zdroje, CPU, alebo V/V moduly. Pre prispôsobenie na Vašu konfiguráciu systému je k dispozícii veľký výber zberníc.

Napájacie zdroje

Tieto moduly dodávajú napájacie napätie pre CPU, V/V-moduly atď.

V/V moduly

Na tieto moduly sa pripájajú externé vstupné a výstupné prístroje. Pre splnenie požiadaviek Vášho systému je k dipozícii veľký výber V/V modulov.

Analógové V/V moduly

Tieto moduly slúžia na zaznamenávanie alebo výstup analógových signálov. Zodpovedajú požiadavkám riadenia procesu a sú perfektné pre rýchle a vysokopresné riadenie.

Impulzné V/V moduly, čítačové moduly

Tieto vysokorýchlostné čítače sú vhodné pre pripojenie prístrojov s vysokým rozlíšením a ponúkajú veľmi presné riadenie.

Polohovacie moduly

Tieto moduly umožňujú rýchle a presné polohovanie. Pre najrôznejšie požiadavky je k dispozícii veľký počet polohovacích modulov.

Moduly pre výmenu informácií

Tieto moduly umožňujú výmenu dát s riadiacou úrovňou a zvyšujú produktivitu pomocou zaznamenávania a ďalšieho odovzdávania informácií z výrobnej úrovne.

Fieldbusové moduly

Tieto sieťové moduly prepájajú PLC s rôznymi sieťami, ktoré sa nájdu pri automatizácii výrobného závodu na každej úrovni.

Modul na meranie energie

Modul na meranie energie zaznamenáva rôzne parametre príjmu a odovzdávania energie a dáva k dispozícii hodnoty z nich vypočítané.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb