MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
So štandardným 100 Mbitovým Ethernetovým TCP/IP pripojením ako aj ponúkanými sieťovými opciami FR-A800-E poskytuje rozšírené možnosti pre diaľkový monitoring a parametrizáciu ako aj jednoduchú integráciu do už existujúcich sieťových prostredí.

Presné, výkonné, univerzálne

Neporovnateľná presnosť pohonu, rýchla regulácia otáčok, jednoduché uvedenie do prevádzky a vysoká flexibilita - spoločnosť Mitsubishi Electric vyvinula novú generáciu pohonnej techniky: mimoriadny menič FR-A800.

Niektoré z vynikajúcich vlastností tohoto meniča sú integrované USB rozhranie pre programovanie a kopírovanie parametrov, ľahko odčítateľný ovládací panel, optimálne využitie výkonu ako aj funkcie na úsporu energie, zvýšená systémová bezpečnosť a tri rozširovacie sloty pre veľký počet opčných a sieťových kariet.

Rada FR-A800 je spätne kompatibilná s radou FR-A700. Pomocou setup-software FR Configurator2 je možné bez problémov kopírovať parametre. Pre prispôsobenie na dlhšie reakčné doby starších strojov môžu byť vystupné/výstupné signály FR-A800 oneskorované.

FR-A800‑E s integrovaným Ethernetom

Výkonné vybavenie a inteligentné funkcie

Rada FR-A800 disponuje dvojkanálovým núdzovým stopom pre bezpečné zastavenie. To umožňuje bezpečnú prevádzku podľa európskej strojárskej smernice, bez toho aby bolo potrebné predradiť prídavný stýkač. Takto menič FR-A800 zodpovedá štandardom ISO13849-1, PLe a IEC60204-1 Cat. 3, EN 61508-1/-2/-3:2010(SIL3) a EN 61800-5-2 SIL3.

S integrovaným kolieskom „Digital Dial“ ovládacej jednotky má užívateľ priamy prístup ku všetkým dôležitým parametrom. Ku frekvenčným meničom rady FR-A800 je možné jednoducho pripojiť grafické operátorské panely (GOT DRIVE) od Mitsubishi Electric. Komunikačné parametre pre pripojenie HMI sú nastavené automaticky ako batch súbor.

So štandardne zabudovaným EMC filtrom zodpovedá pohon požiadavkám európskej EMC smernice (EN 61800-3, 2.prostredie, kategória C3), takže nie je potrebná žiadna separátna certifikácia.

Zvoľte si funkciu na úsporu energie, ktorá je vhodná ku Vašej aplikácii. Pôsobivé úspory energie sa môžu zobraziť v menu na kontrolu energie.

Chladiace ventilátory a zabudované kondrnzátory majú životnosť asi 10 rokov. Využitím riadiacej funkcie pre ventilátory je možné ich životnosť ešte zvýšiť.

Pripojenie na rôzne siete

Frekvenčné meniče rady FR-A800 môžu byť monitorované a riadené cez rozličné siete. Pre najdôležitejšie siete ako CC‑Link IE Field, CC‑Link, Modbus TCP, CC-Link, Profibus DP/DPV1, Profinet/Ether-Net IP/EtherCat a SSCNETIII/H, DeviceNet™ ako aj LONWORKS sú k dispozícii opčné jednotky. Opcionálne je podporovaná komunikácia RS485 (protokol pre frekvenčné meniče Mitsubishi Electric, protokol Modbus-RTU).

  • Bezsenzorová vektorová regulácia
  • Perfektný autotuning PM a IM motorov
  • Absolútne polohovanie & PLC funkcia
  • Regulácia na optimálny budiaci prúd
  • Vysoká flexibilita vďaka integrovanému PLC
  • Úspora energie vďaka 24 V napájaniu riadiaceho obvodu
  • Ľahká údržba
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky