MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Systém riadenia procesov

Monitoring, obsluha a riadenie priemyselného zariadenia sa robí cez riadiaci systém.

Procesný riadiaci systém PMSX®pro je koncipovaný tak, aby v plnom rozsahu spĺňal požiadavky na disponibilnosť, hospodárnosť, rozširovateľnosť a flexibilitu. Vyznačuje sa vysokou úrovňou harmonizácie hardware a software a pozostáva z odladeného systému štandardizovaných automatizačných zariadení.

Topológia riadiacej techniky sa vždy adaptuje na procesno-technickú štruktúru závodu. Pomocou horizontálneho členenia zariadenia do funkčných jednotiek so špecifickými riadiacimi a automatizačnými úlohami sa dosiahne maximálna bezpečnosť, disponibilnosť a flexibilita. Takto sa môže realizovať jasne štrukturované, hierarchicky usporiadané a tým aj prehľadné a ovládateľné zariadenie. Procesno-technické redundancie nie sú riadiacou technikou narušené.

Pre efektívny manažment zariadenia a údržby ponúka PMSX®pro konzistentnú konfiguráciu a parametrizáciu celého zariadenia z centrálneho miesta. Dynamické vyvolávacie funkčné diagramy a konzistentná dopredná dokumentácia ponúkajú užívateľom dokonca aj v kritických prevádzkových situáciách jednoznačný prehľad procesu a umožňujú rýchlu a spoľahlivú odozvu. Okrem toho integrovaná pomocná funkcia ako aj výkonné nástroje pre diagnostiku, simuláciu a zabezpečenie kvality podporujú personál pri efektívnom riadení prevádzky.

Charakteristické vlastnosti

 • Distribuovaná systémová architektúra a voľne prispôsobiteľná topológia
 • Vysoká spoľahlivosť a disponibilita až do 99,9 % p.a.
 • Aktívne a pasívne redundancie na všetkých úrovniach
 • Bezpečné a prednostné riadenie procesov
 • Dopredná dokumentácia podľa VGB-R 170 C
 • Dynamické funkčné plány vyvolávané priamo z procesných grafických obrazcov
 • Extrémne výkonné archivovacie funkcie
 • Inteligentný a časovo dôsledný alarmový manažment
 • Časové značkovanie v decentralizovaných skupinách vstupných modulov
 • Monitorovanie vstupov na prerušenie vodičov a skraty
 • Automatická funkcia backup a recovery
 • Rozsiahle nástroje pre asset management
 • Používanie osvedčenej, štandardizovanej techniky
 • Možnosť rozširovania bez prerušenia prevádzky závodu
 • Bezpečné prepojenie ku iným sieťam a diaľkový prístup cez firewall