MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Sistemul de gestionare a proceselor

PMSX®micro umožňuje obsluhu, riadenie a monitorovanie malých zariadení, strojov, procesov alebo kontinuálnych výrobných liniek. Stav zariadenia je pritom zobrazovaný pomocou procesných grafík, ktoré umožňujú mať v akomkoľvek čase dobrý prehľad o zariadení. Obsluha zariadenia sa robí pomocou obslužných grafík, ktoré reprodukujú detailný stav agregátov a umožňujú jednoduchú a komfortnú obsluhu. Ak sa vyskytnú alarmy alebo hlásenia, je možné rýchlo a priamo skočiť na príslušnú procesnú grafiku, takže spracovanie sa môže vykonať promptne a cielene.

PMSX®micro má rozsiahly alarmový a hlásiaci systém, ktorý všetky alarmy zaznamenáva, indikuje a podľa časovej následnosti ukladá do databázy. To umožňuje sledovanie priebehu procesov v prípade výskytu porúch alebo zmien. Obsluha môže ukladať poznámky a komentáre k javom alebo objektom, ktoré sú potom k dispozícii pre neskoršie vyhodnotenie.

Dáta zozbierané počas prevádzky môžu potom vystupovať ako prevádzkový denník a takto zobrazovať všetky relevantné dáta počas výroby. Analógové dáta ako sú napr. merania alebo stavy počítadiel, ale aj stavy ako sú napr. ZAP alebo VYP sa môžu ukladať do archívu a kedykoľvek vyhodnocovať.

Vlastnosti PMSX®micro

 • Riešenie pre jeden počítač
 • Obsluha a pozorovanie
 • Alarmový a hlásiaci systém
 • Automatizácia, riadenie a regulácia
 • Rozsiahly reporting
 • Mnohé možnosti analýz
 • Zabudovaný systém údržby
 • K dispozícii denník obsluhy
 • Samostatný inžiniering je možný cez systémových integrátorov a koncových zákazníkov
 • Nákladovo priaznivý, len jednorazové náklady na hlavnú licenciu

Vaše výhody:

 • Riadiaci systém na jednom priemyselnom počítači
 • Plná funkcionalita riadiaceho systému (DCS)
 • Nakladovo výhodný, keďze hlavná licencia je potrebná len jednorazovo
 • Odskúšané a vyzreté riešenie
 • Priemyselný počítač a hardware s obzvlášť dlhou životnosťou
 • Kompletný DCS systém, včítane siete a automatizačnej stanice
 • Užívateľsky príjemná obsluha
 • Špeciálna vlastnosť: Systém je kedykoľvek neskôr možné rozšíriť na väčší riadiaci systém.