Schaffner

Expert pre EMC riešenia, ktorý ponúka špeciálne filtre pre frekvenčné meniče od Mitsubishi Electric.

EMC riešenia so špeciálnymi filtrami pre frekvenčné meniče od Mitsubishi Electric

Schaffner je medzinárodný leader vo vývoji a výrobe riešení, ktoré zabezpečujú efektívnu a spoľahlivú prevádzku elektronických systémov. Rozsiahla ponuka výrobkov obsahuje EMC komponenty, harmonické filtre a magnetické prvky, ako aj vývoj a realizáciu zákazníckych riešení. Prvky Schaffner nachádzajú uplatnenie v efektívnych pohonných systémoch a elektronických riadiacich jednotkách motorov, v zariadeniach veterných a fotovoltaických elektrární, v železničnej technike, v obrábacích strojoch a robotoch, ako aj v napájacích zdrojoch mnohých elektronických prístrojov, napríklad v lekárskej technike alebo v telekomunikáciách. Vďaka svojej výkonnej globálnej organizácii zásobuje Schaffner svojich zákazníkov kdekoľvek na svete a svoje medzinárodne vedúce postavenie na trhu si dôsledne upevňuje pomocou kontinuálnych investícií do výskumu a vývoja, výroby a odbytu.

Elektronické riadiace jednotky pre motory umožňujú markantné zníženie špecifickej spotreby energie a komponenty spoločnosti Schaffner v týchto optimalizovaných elektronických riadiacich jednotkách podporujú spoľahlivú funkciu pohonov a bezproblémové nerušivé naviazanie do komplexných systémov.

Partnerstvo pre splnenie požiadaviek zákazníkov

Mitsubishi Electric vyvinul spolu so svojim dlhoročným partnerom Schaffner špeciálne filtre pre frekvenčné meniče Mitsubishi, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov na špeciálne produkty vysokej kvality.

Schaffner