MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Tento riadiaci systém pre vodohospodárske manažérske riešenia je plne integrovaný do prostredí GX IEC Developer a iQ Works od Mitsubishi Electric.

ME-Automation Projects Projects ponúka riadiaci systém pre riešenia v oblasti vodného manažmentu s plne integrovanou podporou programov GX IEC Developer a iQ Works od Mitsubishi Electric. Kontrola, obsluha a riadenie priemyselného zariadenia sa robí cez riadiaci systém. Procesný riadiaci systém PMSX®pro je koncipovaný tak, aby v plnom rozsahu spĺňal všetky požiadavky na dostupnosť, hospodárnosť, rozšíriteľnosť a flexibilitu. Vyznačuje sa vysokým stupňom unifikovanosti hardvéru a softvéru a pozostáva z odladeného systému štandardizovaných automatizačných zariadení.

Integrovaná funkcia pomoci ako aj výkonné nástroje pre diagnostiku, simuláciu a kontrolu kvality podporujú obslužný personál pri efektívnom riadení prevádzky.

Efektívny projektový manažment

ME-Automation Projects ponúka okrem riešení pre pre čističky a zariadenia na prípravu pitnej vody aj automatizačné riešenia pre elektrárne a spaľovne odpadov ako aj inovatívnu riadiacu technológiu a efektívny projektový manažment.

ME-Automation Projects