MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Efektívne riadenie s vysokokvalitnými senzormi pre CNC systémy a pohonnú techniku od Mitsubishi Electric pri dovybaveniach a nových inštaláciách

Lenord + Bauer je medzinárodne pôsobiaci špecialista v oblasti pohybovej senzoriky a integrovanej pohonnej techniky. Inovatívny modulárny magnetický enkóder kit MiniCODER neponechá otvorené žiadne želania pre obrábacie stroje a aplikácie v baliacich strojoch.

Celosvetovo osvedčený - MiniCODER

Moderné stroje sa vyznačujú vysokou efektívnosťou a univerzálnosťou. Predpokladom pre to je optimálna regulácia. Pre digitálne spracovanie signálov je rozhodujúce rozlíšenie a vzorkovacia rýchlosť. Čím presnejšie hodnoty dodávajú senzory, o to presnejšie pracuje riadiaci systém. V strojárstve a výrobe nástrojov preberajú túto úlohu kompaktné vstavané snímače.

Tu rozvinú MiniCODER-y svoj celý potenciál. Sú kompaktné, presné a odolné. Nie nadarmo sú to celosvetovo najviac používané snímače otáčok vo vysokorýchlostných vretenách.

Vysoké požiadavky na vhodné senzory, analógové a digitálne

Nové MiniCODER-y sú k dispozícii ako senzory otáčok a snímače polohy. Pomocou presného meracieho ozubeného kolesa dodávajú s vysokou presnosťou buď exaktné diferenčné signály alebo absolútne polohy. Každý merací systém pozostáva zo vzorkovacej jednotky a príslušnej rozmerovej stupnice. Tá je namontovaná priamo na hriadeľ. Takto sú senzory MiniCODER dodávané bez vlastných potrebných ložísk a sú bezúdržbové a neopotrebovateľné.

Lenord + Bauer