MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Youtube

Prosím, akceptujte funkčné súbory cookie, aby ste si mohli pozrieť naše videá na YouTube.

Digitalizácia vám pomôže lepšie analyzovať trh prostredníctvom dostupného zberu dát v spojení s metódami dátovej analytiky, čím dosiahnete zlepšenie vašich procesov. Správne využívanie dát vám umožní byť o krok vpred pred konkurenciou a sledovať súčasné trendy: tvoriť udržateľný a ekologický priemysel. Zistite, ako môže digitálna výroba zlepšiť vašu spoločnosť a aké vylepšenia založené na súčasných trendoch udržateľnosti a ekologickej výroby prinášajú moderné automatizačné zariadenia Mitsubishi Electric.

Lucas Majewski a Piotr Siwek hovorili v podcaste o témach:
Zmeny v priemysle - aké sú najdôležitejšie trendy?
Ako digitalizácia mení prístup k výrobe automobilov a aké benefity prináša výrobcom vozidiel?
Príklady aplikácií moderných digitálnych výrobných riešení.

Máte nezodpovedané otázky týkajúce sa tohto podcastu? Kontaktujte nás vyplnením formulára uvedeného nižšie!

Polia označené * sú povinné.