Smernica pre cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory s malým množstvom dát, ktoré sa stiahnu do Vášho prístroja, keď navštívite nejakú webovú stránku. Následne sú pri následných návštevách cookies zasielané späť na webovú doménu, z ktorej pochádzajú. Väčšina webových stránok obsahuje elementy z viacerých webových domén. Keď teda navštívite príslušnú webovú stránku, prijíma Váš prehliadač prípadne cookies z rôznych zdrojov.

Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovej stránke rozoznať prístroj užívateľa. Okrem toho je možné s cookies efektívne prepínať medzi stránkami, pretože sú zaznamenávané preferencie a všeobecne sa zlepšuje zážitok užívateľa. Cookies je možne využívať aj na to, aby Vám cez webové stránky bola ponúkaná reklama ušitá na mieru podľa Vašich záujmov.

Dočasné cookies sú automaticky zmazané, keď zatvoríte svoj prehliadač. Naproti tomu trvalé cookies ostávajú vo Vašom prístroji aj potom, čo ste zatvorili svoj prehliadač (napríklad preto, aby sa mohli uložiť Vaše prehliadacie preferencie, keď túto webovú stránku navštívite nanovo).

Ktoré typy cookies využíva Mitsubishi Electric Europe B.V.?

Ďalej popíšeme kategórie cookies, ktoré využíva Mitsubishi Electric Europe B.V., partnerské podniky a poverení predajcovia.

Bezpodmienečne potrebné cookies

Tieto cookies sú podstatné, aby ste sa mohli v rámci webovej stránky pohybovať a využívať ponúkané funkcie. Bez týchto cookies nemôžu byť poskytované Vami požadované služby (napríklad navigácia medzi stránkami).

Táto webová stránka momentálne využíva nasledovné bezpodmienečne potrebné cookies:

NameÚčelZdrojŽivotnosť
auth_atTento cookie si ukladá prístupový token. Prístupový token je náhodne generovaný kľúč, ktorý webová stránka využíva na to, aby identifikovala autorizovaného užívateľa a aby sa zabezpečilo, že všetky akcie v oblasti MyMitsubishi boli vykonávané v jeho/jej mene. Tento cookie má veľmi krátku životnosť a z bezpečnostných dôvodov je často aktualizovaný.Lokálny
server
Persistent
auth_rtPre aktualizáciu autentifikačného tokenu použite náhodný kľúč nazývaný refresh token. Token je dlhodobý a chráni dáta užívateľa pred zneužitím.Lokálny
server
Persistent
auth_cvPre zabezpečenie bezpečnej autentifikácie vygenerujeme náhodný kľúč, zakľúčujeme ho a uložíme ho do cookies. Tento kľúč sa využíva na to, aby sa skontrolovala platnosť iných tokenov a chránil autentifikačný tok pred MITM útokmi.Lokálny
server
Session
auth_stateTento cookie obsahuje náhodne generovaný reťazec znakov nazývaný state. State parameter chráni aplikačný koncový bod tak, že prepája pôvodné autorizačné požiadavky na odpovede. Toto je CSRF ochrana.Lokálny
server
Session
auth_return_loginKrátkodobý cookie pre vrátenie užívateľa po prihlásení na aktuálnu stránku.Lokálny
server
15 minút
auth_return_logoutKrátkodobý cookie pre vrátenie užívateľa po odhlásení na aktuálnu stránku.Lokálny
server
1 minúta
_csrfTento cookie si ukladá náhodne generovaný reťazec znakov, ktorý je naviazaný na užívateľskú reláciu a zabezpečuje, že všetky užívateľské reakcie sú relevantné a nie sú falšované niekým iným. Používa sa na to, aby chránil užívateľa pred CSRF útokmi.Lokálny
server
Session
_cookie_consentCookie „_cookie_consent“ sa využíva na to, aby označil Vašu voľbu v cookie notifikačnom popupe, pre zabránenie zobrazovania cookie notifikácie na každej strane našej webovej stránky.Lokálny
server
6 mesiacov
_skip_market_infoTento cookie sa využíva na to, aby uložil Vašu voľbu preferovanej lokálnej webovej stránky v popupe, pre zabránenie zobrazovania popupu na každej strane našej webovej stránky.Lokálny
server
6 mesiacov
AUTH_SESSION_IDID aktuálnej autentifikačnej relácie.Lokálny
server
Session
AUTH_SESSION_ID_LEGACYID aktuálnej autentifikačnej relácie.Lokálny
server
Session
KC_RESTARTKC_RESTART je cookie, ktorý sa vytvorí na začiatku autentifikačného toku. Obsahuje client informácie, ktoré sú kódované v JWS tokene. Tento cookie sa využíva v prípade, že uplynie root autentifikačná relácia, a aby sa nanovo vytvorila nová autentifikačná relácia z client informácií poskytnutých v cookie.Lokálny
server
Session
KEYCLOAK_IDENTITYObsahuje token s autentifikačným ID užívateľa.Lokálny
server
10 hodín
KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACYObsahuje token s autentifikačným ID užívateľa.Lokálny
server
10 hodín
KEYCLOAK_REMEMBER_MEZapamätá si užívateľské meno, keď je aktivované kontrolné okienko „Remember me“ pri prihlasovaní sa.Lokálny
server
1 rok
KEYCLOAK_SESSIONID aktuálnej browser relácie.Lokálny
server
10 hodín
KEYCLOAK_SESSION_LEGACYID aktuálnej browser relácie.Lokálny
server
10 hodín
KEYCLOAK_LOCALEUkladá lokálnu webovú stránku, z ktorej sa prihlásil užívateľ pre Keycloak.Lokálny
server
Session
_GRECAPTCHAAnalýza rizika pri odoslaní formulára.Google Recaptcha6 mesiacov

Výkonné cookies

Využívame analytické cookies, aby sme zistili, ako využívajú návštevníci našu webovú stránku a monitorovali výkon webovej stránky. Takto máme možnosť pripraviť vysokokvalitný zážitok tým, že našu ponuku prispôsobujeme a ihneď zisťujeme a odstraňujeme prípadne sa vyskytujúce problémy. Výkonné cookies napríklad využívame na sledovanie, ktoré stránky sú najobľúbenejšie, ktorý spôsob linkov spájajúcich stránky je najefektívnejší a na zisťovanie, prečo sú na niektorých stránkach zaznačené chybové hlásenia. Prípadne využívame tieto cookies aj na to, aby sme zvýraznili niektoré články alebo ponuky služieb, pretože na základe Vášho používania webovej stránky predpokladáme, že tieto príspevky/ponuky sú pre Vás obzvlášť zaujímavé. Údaje zaznamenané cez tieto cookies nie sú prepojené s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli nám alebo naším zmluvným predajcom.

Webová stránka momentálne využíva analytické cookies od Google Analytics:

NameÚčelZdrojŽivotnosťĎalšie informácie
_gaVyužíva sa na to, aby rozoznával užívateľov.Google Analytics2 roky


Takéto dáta sú po uplynutí tejto lehoty automaticky mazané cez Google Analytics.

Kliknite tu pre smernicu na ochranu dát od Google vo vzťahu na Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tracking cez Google Analytics môžete deaktivovať tak, že navštívite http://tools.google.com/dlpage...

_gidVyužíva sa na to, aby rozoznával užívateľov.Google Analytics24 hodín
_ga_<container-id>Využíva sa na to, aby sa uchoval status relácie.Google Analytics2 roky
_gac_gb_<container-id>Obsahuje informácie týkajúce sa operácie.Google Analytics90 dní

Používanie IP adries a webových logov

Podľa okolností využívame informácie o Vašej IP adrese a Vašom type prehliadača na podporu pre chybovú diagnostiku nášho servera, pre správu našej webovej stránky a pre zlepšovanie služieb, ktoré Vám ponúkame. IP adresa je numerický kód, ktorý identifikuje Váš počítač na internete. Vaša IP adresa sa môže tiež použiť na zber demografických údajov.

Podľa okolností vykonávame IP lookups pre určenie, z ktorej domény ste sa dostali na našu webovú stránku (napríklad z google.com), aby sme spresnili štatistickú zostavu našej užívateľskej základne.

Smenica pre cookies nepokrýva webové stránky tretích strán

Dbajte na to, že táto smenica pre cookies neplatí pre prax na ochranu osobných údajov webových stránok tretích strán a že my nie sme zodpovední za tieto webové stránky, aj keď sú možno nalinkované na túto webovú stránku.

Zmeny smernice pre cookies

Máme právo meniť túto smernicu pre cookies a Vám doporučujeme si z času na čas túto smernicu skontrolovať, aby ste boli aktuálne informovaní o spôsobe, ako využívame cookies. Táto smernica pre cookies bola naposledy aktualizovaná 25.mája 2018.