MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Na príklade baliaceho stroja

Každý stroj je pre riadiaci systém inou výzvou. Niekedy sa vyžaduje veľký počet vstupov a výstupov centrálne, inokedy zase decentralizované. Často sa vyžadujú malé rozmery, kým inokedy sa na prvé miesto kladú požiadavky ako je regulácia teploty, polohovanie alebo spracovanie analógových hodnôt.

Pre konštruktéra strojov je ideálnym riešením nejaký štandardný automat, ktorý sa môže prispôsobiť pre individuálne požiadavky jednotlivých aplikácií. A presne taký je MELSEC systém Q.

Kompaktnosť

Vďaka modulárnej konštrukcii zaberá systém Q menej miesta v rozvádzači ako väčšina iných automatov. Okrem toho ponúka Mitsubishi veľký výber V/V modulov a špeciálnych funkčných modulov s malými rozmermi, ktoré ďalej prispievajú k úspore miesta. Pre prípady, kde je naozaj veľmi úzky priestor, je k dispozícii kompaktná nedeliteľná jednotka skladajúca sa zo zbernice, napájacieho zdroja a CPU, ktorá sa môže rozšíriť o sieťové moduly alebo diaľkové V/V.

Flexibilita

Pri navrhovaní automatu pre určitý stroj hrá často rozhodujúcu úloha flexibilita. Mnoho výrobcov strojov vyvíja paletu produktov, ktoré si vyžadujú taký základný koncept riadenia, ktorý sa dá rozširovať so stúpajúcim výkonom stroja. Na to je MELSEC systém Q ideálny.

Systém Q obsahuje veľký výber modulov, včítane viac ako 22 rôznych teplotných a analógových modulov, 20 rôznych polohovacích modulov a široké spektrum komunikačných modulov.

Tieto moduly sa môžu kombinovať nielen so základnými a vysokovýkonnými CPU pre PLC, ale aj s CPU pre PC, procesnými CPU, Motion CPU, C-CPU, webovým serverom a redundantnými CPU.

Jednoduché programovanie

Pri takmer každej riadiacej aplikácii je jednou z najdôležitejších nákladových položiek čas potrebný na projektovanie a programovanie. MELSEC systém Q rieši tento problém intuitívnymi, užívateľsky prívetivými programovacími nástrojmi. Pritom sme dávali do popredia opätovnú použiteľnosť častí programov a použitie funkčných blokov a sekvenčných diagramov. Integrované nástroje pre jednoduchú a rýchlu konfiguráciu špeciálnych funkčných modulov tiež pomáhajú šetriť náklady.