Telit

MES IT interface pre iQ Platform umožňuje priame napojenie výrobnej úrovne na business systémy ako sú napr. Oracle, DB2, atď.

Telit deviceWISE je platforma pre priemyselný internet vecí zameraná na podnik. Mitsubishi Electric a Telit (predtým ILS Technology) spolupracujú už dlhšiu dobu na prepojení výrobných zariadení a procesov cez takmer všetky dostupné databázové systémy, reťazce radenia správ a užívateľské servery včítane IBM, SAP, ORACLE a Microsoft s nadradenými manažérskymi systémami a aplikáciami. Technológia deviceWISE sa dá bez problémov integrovať do MES Interface IT pre iQ Platform pre podporu podniku na zlepšenie jeho prevádzkovej efektívnosti a dosiahnutie podnikovej inovatívnosti v oblasti súčinnosti a prognózovaných modelov pre údržbu.

Integrované riešenie MES/deviceWISE premieňa výrobné procesy, využívanie energie a prírodných zdrojov, transport a manažment obchodných transakcií pomocou zlepšenej konektivity, dát v reálnom čase a pokrokovej analytiky, čo vedie ku zvýšeniu výkonnosti, spoľahlivosti a konkurencieschopnosti, a to v rámci závodov, vzdialených stanovísk i naprieč celým dodávateľským reťazcom. Vedúci výrobcovia vkladajú dôveru do devideWISE pri analýze dát v reálnom čase pre preventívne a efektívne podnikové postupy pomocou zaznamenávania, analýzy a automatizácie podnikových procesov okolo dát z internetu vecí.

Zákazníci používajú naše osvedčené riešenie s MX MES Interface IT, pre lepšie a rýchlejšie rozhodnutia ako aj pre hľadanie riešení pre:

  • zoštíhlenie výroby
  • úspešnú koordináciu dodavateľského reťazca
  • zvýšenie zisku

MES Interface IT pomáha výrobným podnikom dostať sa rýchlo, efektívne a bezpečne k dátam potrebným na to, aby mohli prijímať lepšie rozhodnutia a dosiahnuť lepšiu efektívnosť, vyššiu produktivitu a efektívnu koordináciu dodávateľského reťazca.

Čo robia iní zákazníci:

  • Sledovanie podkladov pre vyššiu efektivitu
  • Zlepšovanie správy skladových zásob
  • Sledovanie komponentov pre zamedzenie pripomienok
  • Výmena dát bez ďalšieho programovania
  • Ochrana systémov pred výpadkami redukciou počtu rizikových faktorov
  • Zmena receptúr len s minimálnymi nákladmi