Technikon

Presné riadenie procesov pre efektívny manažment komunálnych systémov pre dodávky a rozvod vody

Technikon Ltd. je podnik pre priemyselnú automatizáciu so skúsenosťami pri vytváraní efektívnych manažérskych systémov pre všetky výrobné a obchodné procesy. Okrem toho Technikon vyvíja a dodáva riešenia pre komunálne vodohospodárske systémy, ktoré ponúkajú presné riadenie procesov pre všetky oblasti dodávok a rozvodov vody.

Technikon a Mitsubishi Electric vyvinuli Inteligentné zásobovanie vodou - "Aquatoria®, založené na riešení MAPS SCADA od Mitsubishi Electric, pre zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a značnú redukciu celkových prevádzkových nákladov dodávateľa vody.

Výhody riešenia Aquatoria®

  • Znížená spotreba energie
  • Menej únikov vody
  • Znížená potreba údržby
  • Ponúka adaptívne riadenie, aby sa odstránilo manuálne odlaďovanie.

Inovatívne riešenie od Technikonu ponúka v reálnom čase úplný vodný a procesný obraz zariadení.

Výhody riešenia Aquatoria® na báze MAPS SCADA

Vďaka flexibilnej architektúre pracovných staníc Mitsubishi Electric MAPS s integrovanými modulmi spĺńa riešenie Aquatoria® od Technikonu požiadavky zákazníkov na jednoduchú adaptáciu.

  • Dobrý prehľad o zariadení s interaktívnou kartou (Geo modul)
  • Jednoduché zriadenie a parametrizácia čerpacích staníc cez konfiguračný modul
  • Výber optimálnych čerpadiel pre príslušné stanice
  • Definovanie a vytváranie individuálnych reportov s integrovaným modulom pre analytické reporty
  • Integrovaná diagnostika infraštruktúry pre zálohovanie a zjednodušená údržba
  • Modul pre adaptívne riadenie so sofistikovanou prognostikou procesov a neuronálnymi fuzzy algoritmami zabraňuje chybným manuálnym dolaďovaniam

Referencie

V meste Minsk (1,9 miliónov obyvateľov) je 117 (z celkovo 320) tlakových staníc a 24 vrtov vybavených s riešením Aquatoria® od Technikonu. Celkové investície boli 720.000 € pri priemernej miere návratnosti 3,2 roka (založenej len na spotrebe energie). Už po krátkej dobe od inštalácie vznikli pre zákazníka ďašie výhody.

Ďalšie referencie nájdete v referenčnej brožúre Aquatoria® na strane 7.