Takebishi Europe

Podpora úplnej konektivity ku komponentom pre priemyselnú automatizáciu od Mitsubishi Electric s OPC server software.

Takebishi Corporation Japonsko vyvíja a odbytuje softvérové riešenia pre priemyselnú automatizáciu a IoT aplikácie. Spoločnosť je členom OPC Foundation.

Takebishi DeviceXPlorer OPC server software ponúka priemyselnú konektivitu s riadiacimi jednotkami používanými vo výrobnom priemysle. Slúži aj ako komunikačný middleware pre systémy SCADA a ERP/MES pre pripojenie PLC, CNC komponentov a robotov od Mitsubishi Electric.

Výhody deviceXPlorer OPC servera

  • Jednoduché pripojenie na riadiace jednotky Mitsubishi Electric s plnou funkčnosťou OPC/OPC-UA
  • Výkonný prenos dát pre zabezpečenie prenosovej rýchlosti 30.000 slov za sekundu.
  • Podpora prostredí SCADA podľa priemyselného štandardu s komunikáciou OP client
  • Podpora iných otvorených protokolov a komunikačných štandardov
  • Flexibilita s integrovaným interpretovým jazykom "Lua" a podpora skriptov pre spracovanie a prenos dát.
  • Sledovanie dát riadiacich jednotiek v reálnom čase s opcionálnym DxpLOGGER na históriu dát a pre vytváranie alarmov, trendov a grafík.

Výhody OPC servera Takebishi s riadiacimi jednotkami Mitsubishi Electric

V spolupráci s Mitsubishi Electric vyvinulo Takebishi OPC server pre vytvorenie výkonnej komunikácie medzi priemyselným software alebo komponentami a riadiacimi jednotkami od Mitsubishi Electric.

Toto uľahčuje vývoj aplikácií

  • Náklady šetriaci inžiniering s jednoduchými a rýchlymi software setup rutinami
  • Pre používanie OPC server software s riadiacimi jednotkami Mitsubishi Electric nie sú potrebné znalosti programovania.
  • Podpora multi CPU komunikácie s riadiacimi jednotkami MELSEC
  • Priamy prístup na špeciálne moduly riadiacich jednotiek MELSEC

Aktuálne stúpajúce požiadavky na kvalitu v priemysle si vyžadujú podstatne vyššiu potrebu spoľahlivých dát, sledovanie a výmenu dát medzi pristrojmi. Túto požiadavku priemyslu spĺňa flexibilný Takebishi DeviceXPlorer.

Takebishi Europe