Secomea

Bezpečné a jednoduché remote acces riešenia plne integrované s automatizačnými prístrojmi Mitsubishi Electric

Secomea A/S je podnik v súkromnom vlastníctve a je jedným z vedúcich poskytovateľov remote acces riešení pre automatizáciu a strojársky priemysel. V priebehu rokov vyvinula Secomea pôsobivú paletu produktov s riešeniami v oblastiach firewall/VPN a priemyselnej komunikácie a pritom kládla mimoriadnu pozornosť na jednoduchú inštaláciu, nastavenie a využívanie aplikácií. Toto sa odzrkadľuje aj v názve spoločnosti, ktorý je v angličtine skratkou pre "bezpečnú komunikáciu urobiť ľahkou" (Secure Communication Made Easy). Remote acces riešenia od Secomea sú používané najdôležitejšími strojárskymi podnikmi a systémovými integrátormi na celom svete.

Kým typické remote access riešenia sú založené na tradičnom VPN, pri riešenia Secomea sa zabráni pre routing zvyčajným bezpečnostným problémom a sieťovým konfliktom tým, že sa používajú zakódované proxy relay spojenia. To umožńuje veľkú flexibilitu v centrálnej administrácii a kontrolu individuálnych užívateľských prístupov na určité prístroje - a to na vysokej bezpečnostnej úrovni a s úplným monitorovaním prístupov.

Riešenie pozostáva z riadiacej jednotky v závode (SiteManager) vo forme hardware alebo software a clientom (LinkManager) založeným na webe alebo pod windows, ktorý je obsluhovaný technikmi alebo koncovými užívateľmi. Obidva tieto komponenty sú vzájomne prepojené cez centrálny M2M komunikačný server (GateManager).

Bezpečnosť riešenia je certifikovaná ("Security Certified") nemeckými bezpečnostnými špecialistami ProtectEM GmbH v úzkej kooperácii s Technickou vysokou školou v Deggendorfe. Certifikácia je založená na procese auditácie podľa NIST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, koncept auditácie na BSI (Nemecký spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť), ISA 99 a IEC 62443, v spojení s hĺbkovými auditmi komponentov a systému, aby sa zaručila úplná bezpečnosť.

S riešeniami Secomea môže Mitsubishi Electric ponúknuť kompletný bezpečnostný koncept pre remote acces prepojenia, ktorý je prispôsobiteľný pre malé až veľké aplikácie – ako súčasť MELSEC System Q pre rôzne aplikácie (prepojenia databáz) a protokoly (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...) alebo pre programovanie a vizualizáciu. Naviac tiež zodpovedá požiadavkám iných produktov riadiacej, pohonnej a robotickej techniky. S týmto bezpečným remote acces konceptom podporuje Mitsubishi Electric všetky relevantné prístroje pre komplexnú integráciu do jednej aplikácie.

Secomea