RITTAL

Vedúci výrobca rozvádzačových systémov s predpripravenými výrezmi pre operátorské panely GOT od Mitsubishi Electric.

Riešenia pre operátorské panely HMI

Operátorský panel a jeho skrinka – spolu perfektné ako na mieru

Koncový vizualizačný systém

Pre splnenie dnešných požiadaviek riadenia priemyselného závodu je rozhodujúce, aby boli informácie o všetkých výrobných procesoch trvale k dispozícii, čím sa zabraňuje nákladným prestojom a zvyšuje sa výroba. Súčasne je dôležitý komfort a bezpečnosť okolitého prostredia, pričom v popredí je mobilita a jednoduchá obsluha pre pre personál, ktorý má na starosti obsluhu, programovanie a údržbu.

Mitsubishi Electric a Rittal na to reagovali tak, že ponúkajú komplexné riešenie, ktoré je možné individuálne prispôsobiť na požiadavky a želania zákazníka.

Použitie jedinečných vysokokvalitných operátorských panelov s dotykovou obrazovkou rady GOT1000 od Mitsubishi Electric spolu s inovatívnym a skvelým systémom panelov Command Panel od spoločnosti Rittal ponúka optimálne riešenie pre maximalizáciu Vašich výnosov (ROI – Return on Investment).

Rýchlo a jednoducho

Operátorské panely HMI umožňujú užívateľovi mať rýchly, jednoduchý a presný dialóg so strojom. Panelové systémy od Rittalu sú modulárne, rozširovateľné a veľmi dobre použiteľné tak pre centrálne i decentralizované prostredie.

Všetky panelové systémy Rittal je možné nakonfigurovať tak, že môžu virtuálne obsiahnuť akýkoľvek zobrazovací prístroj od Mitsubishi Electric i zodpovedajúce V/V zariadenia.

Efektívnosť nákladov

Pre rýchly prístup k informáciám a jednoduchú obsluhu je možné operátorské panely HMI od Mitsubishi Electric bezproblémovo integrovať do na mieru pripravených panelov Rittal. Hlavnými výhodami úspešných rád panelov Rittal sú zákaznícke rozmery, príslušenstvo a dizajn.

Together with the worldwide system provider of control cabinet equipment and e-F@ctory Partner Rittal, Mitsubishi Electric has developed a modular control cabinet solution using Rittal's Ri4Power Structured System and Mitsubishi's innovative low-voltage switchgears.

Fast and reliable

Rittal's Ri4Power System has been designed for fast and reliable construction of low-voltage switchgears for machines, plants, buildings and motor controllers, and has been designed for loads up to 3200 A. The system is ASTA-certified and fulfills the building design certificate compliant with EN 61439-1/2 to ensure highest safety standards within energy distribution.

Easy planning and installation

The Ri4Power System facilitates easy planning and handling as well as perfect installation and a high level of modularity. Full flexibility is also achieved because the separate areas inside the control cabinet can be adjusted specific to the function-related switchgear installation.

The type-approved control cabinet modules for low-voltage switchgears with building design certificate from Mitsubishi now provide a complete solution that allows the operator to select the best components and systems of their class, sure in the knowledge that all safety regulations are met.