mpdv

Vedúci poskytovateľ štandardizovaných MES riešení pre disktrétnu výrobu. Ponúka bezprostredné pripojenie na MES IT rozhranie od Mitsubishi Electric.

Komplexné MES riešenia

Jeden systém pre všetky požiadavky – jedna integrovaná metóda

Transparentnosť je dnes hlavnou požiadavkou všetkých výrobných podnikov. Vzhľadom na stále silnejšie zaťaženie od štátu, normalizačných úradov, zákazníkov a akcionárov je pre vedenie podniku životne dôležité vždy vedieť, čo kde a ako sa v podniku deje.

MES koncept MPDV Hydra zhromažďuje všetky kritické funkcie výrobného podniku do jediného systému, aby sa pre všetky podnikové procesy dosiahla úplná transparentnosť.

Spoločnosť MPDV pristúpila ku e-F@ctory Alliance, aby podporila cieľ kombinovať riešenia od Mitsubishi Electric s najlepšími riešeniami od iných spoločností. MES systém Hydra od MPDV spracováva podnikové dáta ako doplnok ku MES IT rozhraniu od Mitsubishi Electric. Tento modul iQ platformy poskytuje jednoduchý a rýchlo použiteľný priamy informačný kanál medzi výrobnou úrovňou a IT systémami ako Hydra.

Transparentná výroba

Hydra je komplexné riešenie pre zaznamenávanie a správu výrobných dát z výrobnej úrovne. Surové dáta sú poskytované MES IT rozhraním a ďalej spracovávané tak, aby boli viditeľné komplexné informácie o oblastiach s kritickými výrobnými procesmi.

Vyhnite sa problémom

Samozrejme nie je postačujúce len vedieť, že problém existuje. V ideálnom prípade by mal byť MES schopný predpovedať problém predtým ako nastane, takže môže včas zasiahnuť ešte predtým, ako sa začnú vyrábať nepodarky. Modul Hydra pre zaznamenávanie dát túto schopnosť má.

Funkcie na vysokej úrovni

Hydra ponúka okrem zamerania na procesy vo výrobnej úrovni aj cenné funkcie pre manažment podniku ako je logistika materiálu a výroby, plánovanie výroby a ďalšie.

MPDV ponúka pomocou certifikovaných rozhraní ku mnohým SAP® modulom aj úplnú podporu pre SAP® aplikácie. Preto môžu dnešní užívatelia SAP® koncipovať aj budúce MES riešenia, ktoré budú založené na koncepte Hydra.

mpdv