MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Na receptúrach založený riadiaci dávkovací systém, ktorý beží priamo na modulárnych PAC od Mitsubishi Electric.

INEA je vedúcou spoločnosťou v Slovinsku v oblastiach priemyselnej automatizácie, riadenia procesov a podnikovej informatiky, a špecialistom pre energetický manažment.

Energia a ekológia

V oblastiach energie a ekológie ponúka INEA celú radu integrovaných riešení. Spektrum siaha od štúdie vykonateľnosti a koncepčného projektu až po uvedenie do prevádzky, odovzdanie a údržbu systému.

V rámci svojho rámcového konceptu pre energetický a automatizačný manažment vo výrobných podnikoch ponúka INEA systémy pre vykompenzovanie elektrických záťažových špičiek. V tom je integrované meranie energetických tokov, používanie výkonových indikátorov a kontrolu spotreby energie pre energetické nosiče ako sú napr. tlakový vzduch, voda, bioplyn, vykurovací olej alebo rôzne priemyselné plyny.

Energy Control Pack

Ako dlhoročný partner e-F@ctory bola spoločnosť INEA aktívne zúčastnená pri vývoji Energy Control Pack-u (ECP) od Mitsubishi Electric.

Pre optimálne využívanie energie je žiadaná úplná prehľadnosť v podniku, od výrobnej úrovne až po úroveň riadiacu. Túto prehľadnosť ponúka Energy Control Pack, ktorý je založený na koncepte e-F@ctory od Mitsubishi Electric.

Najdôležitejšími vlastnosťami Energy Control Pack-u sú schopnosti znížiť spotrebu energie a odstraňovať výkonové špičky alebo schopnosť lepšie manažovať a tak znižovať náklady. ECP je preto obzvlášť vhodný pre podniky so silne kolísajúcimi modelmi spotreby.

Modulárny Energy Control Pack ponúka škálovateľný koncept, ktorý umožňuje bezproblémovú výstavbu až po kompletný systém na kontrolu spotreby elektrickej energie a ktorý môže slúžiť na riadenie akýchkoľvek zdrojov energie.

INEA